חומות של תקווה. חומות של תקווה

לא יהיה מה שימנע ריבוי באוכלוסיית העיר וברכוש שלהם את החשיבות לחומות ירושלים רואים כבר מחג הפורים
ירושלים תהיה עיר בלי חומת תיאור החזיר שנועץ את ציפורניו בחומת ירושלים אינו רק תיאור לשם הסיפור אלא בא להראות את הניגודיות בין חומות ירושלים והחזיר

חומות של תקווה

אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך ועל פי נביא ובאורים ותומים ועל פי סנהדרין של שבעים ואחד זקנים.

8
חומות של תקווה לצפייה ישירה
MoriDim
לכן אומר המדרש פסיקתא רבתי א שלעתיד לבוא, ירושלים תהיה כמו כל ארץ ישראל, היא תתרחב מעבר לגבולות הנוכחיים
חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
ה' יהיה חומת אש לעיר, הוא יגן עליה וגם ישכון בתוכה כך שיחושו בקדושה בלי חומות שעוטפות אותה מבחוץ
חומות נועדו לתחם את הקדושה, להפריד בין עיר הקודש ושאר הערים ואילו החזיר מראה לכל את ציפורניו כאילו הוא חיה טהורה המפריסה פרסה, אך באמת, כיוון שאינו מעלה גרא, הוא חיה טמאה זכריה מתאר מראה נבואי בו הוא רואה מלאך עם חוט הולך למדוד את ירושלים שתיבנה
ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה" נתן לומר שחומות ירושלים נבנו על בסיס אהבה ושיתוף פעולה, תכונות שבהחלט חסרו בסוף ימי הבית

MoriDim

עם ההתבגרות של העם, יש עליה רוחנית ואפשר להגיע לנקודה הפנימית של קדושה בלי עזרה של חומה חיצונית.

חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
אנו מתענים על הפוטנציאל שיש ביז' בתמוז ומנסים לשוב בתשובה כדי שנוכל לראות את הקב"ה שוכן בתוכינו בלי צורך של חומות שיגנו מאוייבים או יעזרו לנו להבחין בין עיקר לטפל
חומות של תקווה לצפייה ישירה
כשהעם מתפתח ומבסס עוצמה צבאית, אין צורך בחומת כדי להגן על ירושלים ואפשר לבוא ולגור מחוצה לה
חומות של תקווה
מלאך זה בעצם קובע את הגודל והתחום של ירושלים