מענק קורונה פעימה ראשונה. מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי

בעקבות משבר נגיף הקורונה, בתי עסק ומקומות עבודה רבים נסגרו, ובין היתר משפחתונים, אלו שמפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה ואלו שלא, הפרטיים מחזור עסקאות — סך כל המכירות של העסק לגבי כל עסקה, לרבות מס והיטלים והוצאות, ולמעט מס ערך מוסף על העסקה
אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג עסקים בטווח מ-40 עד 80 ק"מ מרצועת עזה, שהגישו תביעת פיצויים בשל שומר החומות, יכולים להיות זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי

חשוב לציין כי המענק הזה כולל "פעימה ראשונה" וכולל "פעימה שניה" שמרחיבה את תכולת העצמאים הזכאים.

16
תוכניות הסיוע בעקבות משבר הקורונה
על מנת לקבל המענק, יש להגיש תביעה אל רשות המסים בישראל בהתאם לפירוט הכתוב בהמשך
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
למיטב ידיעתינו, נכון לכעת לא פורסמו התקנות או החלטת הממשלה בעניין
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
לאחר פרסום המתווה עבור אותה אוכלוסיה, המענק עבורן משתנה בהתאם למספר ילדים
לאחר הגשת התביעה על ידי עצמאי, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 10 ימים בלבד בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון
בהתאם לתיקון חקיקה מינואר שאפשר תשלום מענק פגיעה ממושכת, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי-יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי בניגוד לסגר הראשון, כאשר לא נעשתה שום פעולה למנוע הוצאתם של יותר ממיליון עובדים לחופשות ללא תשלום, הפעם עמד במרכזה של התוכנית תמריץ מיוחד שנועד למנוע מהחברות, המפעלים, בתי העסק והחנויות מלהוציא את עובדיהם שוב לחופשות מאולצות, כאשר חלקם עלולים גם לא לחזור מהן, בשל סגירת העסק או הפחתת פעילותו בסיום הסגר

מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה

מועד קבלת המענק אם נקבעה הזכאות של העובד העצמאי לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 10 ימים ממועד הזכאות אל חשבון הבנק של העצמאי שהיה מופיע אצל רשות המסים.

5
מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
על מנת לקבל מענק סיוע למטפלת במשפחתון מפוקח, יש להגיש תביעה אל רשות המסים
מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
אוכלוסיית יעד — מי זכאי? בתוך כך, במסגרת הפיצוי המתוכנן לנפגעי מבצע שומר החומות הפיצוי יינתן, בהתאם לחוק, לעסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה שצריכים לבחור בין הגשת תביעת פיצויים בשל שומר החומות לבין מענקי קורונה ובכלל זה, מענק להשתתפות בהוצאות קבועות
ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
לפיכך — היא עונה על כל תנאי הזכאות ולכן מגיע לה מענק סיוע לעצמאי
המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים מטרת הכתבה להסביר את הזכאות ואופן קבלת הכסף
תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע"מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם, בין היתר, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף שקל ל-400 מיליון שקל וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של 25% ומעלה, לפי הפירוט הזה: גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020 המענק ניתן עבור כל עצמאי, אם 2 בני הזוג עצמאים, אז שניהם יכולים להיות זכאים לכך

תוכניות הסיוע בעקבות משבר הקורונה

דבר זה בפני עצמו פגע באוכלוסיית כלל האזרחים ואוכלוסיית עובדים עצמאים בפרט.

ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
אוכלוסיית יעד — מי זכאי? מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה
תוכניות הסיוע בעקבות משבר הקורונה
הבוקר ה' פתחה רשות המיסים בפעם האחרונה בשלב הזה את האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל עבור החודשים מאי-יוני 2021
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר