ממלכתי אורנים יהוד. Be happy, Do what you love worksheet

אימוץ מדיניות זו של שלטון מקומי דו-רובדי, בדומה ל דהיום המכילות מספר ועדים מקומיים, קיבל ביטוי מוחשי ב במסגרתה הוצע להקים "עיריות אזוריות" המכילות ועדים מקומיים או ועדי רובע עירוני, תוך שמירת אופיו העצמאי של כל יישוב ויישוב מהלך זה התבסס על פעולות הייעול המעמיקות שננקטו בשנים 2004—2006 ותוכניות הפיתוח רבות המתבצעות בעיר, אשר יצרו דעה חיובית על העירייה בקהילה העסקית והממשלתית
מתוך הדירוג הכלכלי-חברתי המאוחד הנ"ל, הדירוג הכלכלי-חברתי של יהוד הוא גבוה-בינוני 7 מתוך 10 ואילו הדירוג הכלכלי-חברתי של נוה מונוסון הוא גבוה 9 מתוך 10 לשם כך, במקום עיריית יהוד והמועצה המקומית נוה מונוסון, הוקמה עיריית-גג משותפת אף ששני היישובים אינם קשורים ביניהם ביום-יום ובתחילת התהליך הכוונה הייתה לאחד את נוה מונוסון עם , , ו

יהוד

דגם מוניציפלי דו-רובדי זה נבנה במסגרת מדיניות משרד הפנים, לאחד רשויות.

יהוד
להלן גרף התפתחות האוכלוסייה ביישוב: מתוך האוכלוסייה המאוחדת הנ"ל, אוכלוסייתה של העיר יהוד היא כ-22,600 תושבים ואילו אוכלוסייתה של נוה מונוסון היא כ-2,600 תושבים
יהוד
לפי נתוני נכון לסוף , ליהוד-מונוסון דירוג של 8 מתוך 10, במדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת
יהוד
הלכה למעשה, עיריית-הגג מתפקדת כעירייתה של העיר יהוד ואילו תושבי נוה מונוסון, אשר נהנים מעצמאות חברתית-קהילתית במסגרת בעלת מעמד סטטוטורי של , רוכשים ממנה שירותים מוניציפליים טיפול אדמיניסטרטיבי של החינוך הפורמלי, רווחה, תחזוקת היישוב, מינהל הנדסה וגזברות
קוצצו עשרות עובדים, מבנה העירייה שונה מן היסוד והעירייה השיגה איזון תפעולי במקביל להנהגת תוכניות פיתוח רחבות היקף אזור התעשייה - מבני הי-טק, תוכנית "לוגנו" לשיקום, חידוש ופיתוח לב יהוד ההיסטורית, פרויקט תמר בנוה מונוסון, מקב"ת גני יהודה והרחבת קריית הסביונים, פרויקט מגשימים, תוכנית אזור התעשייה והי-טק משולב עם בעקבות הפינוי הצפוי של בסיס חיל האוויר בצפון מתחם נתב"ג
של במשך שנת היה 11,061 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח היוזמה להקמת העירייה בשנת , נעוצה במדיניות להשיג חיסכון בעלויות השירותים המוניציפליים במרחב

יהוד

הדבר התבטא באישורי שרי האוצר והפנים למהלך ההנפקה וכן בהענקת דירוג "+A" לאיגרות החוב של העירייה על ידי חברת המידרוג "מעלות".

19
Be happy, Do what you love worksheet
העירייה החדשה החלה את דרכה בנקודת מוצא קשה, לאחר שירשה חובות של 200 מיליון ש"ח מעיריית יהוד ושל כ-7 מיליון ש"ח מהמועצה המקומית נוה אפריים
יהוד
Be happy, Do what you love worksheet

יהוד

.

יהוד
יהוד
יהוד