מספרים מכוונים כיתה ז. פעולות במספרים מכוונים

פעולות במספרים מכוונים: דגשים בהוראת הנושא מתוך תוכנית הלימודים לכיתה ז' 1 כללי החילוק נגזרים מהכללים המקבילים בכפל
יש ליישם את המוסכמות בדבר סדר פעולות החשבון בעבור מספרים מכוונים בתרגילים שבהם יותר מפעולה אחת לימוד פעולת הכפל יכול להיעזר במודלים של תנועה על ציר המספרים בכפל של מספר חיובי במספר שלילי, שימוש בחוק החילוף בכפל של מספר שלילי במספר חיובי ושימוש בחוק הפילוג בכפל של מספר שלילי במספר שלילי

פעולות במספרים מכוונים

.

חזקות עם מספרים מכוונים לכיתה ז
לימוד פעולות החיבור והחיסור במספרים מכוונים יוכל להיעזר במודלים כגון תנועות על ציר המספרים או רווח והפסד
פעולות במספרים מכוונים
חיבור וחיסור של מספרים שליליים גדולים

פעולות במספרים מכוונים

.

13
חיבור וחיסור של מספרים שליליים גדולים
חיבור וחיסור של מספרים שליליים גדולים
חזקות עם מספרים מכוונים לכיתה ז