برنامج تيمز للطلاب. مايكروسوفت آوتلوك

Outlook Data Model Reference page on the MailItem object class members , MSDN development documentation,, retrieved May 2011• Gannes, Liz February 20, 2014 Microsoft Outlook Email Message en• Vogel, Sandra September 15, 2014
Dredge, Stuart April 28, 2014 Williams, Owen April 27, 2014

منصة مدرستي

Edmonds, Rich 23 September 2015.

29
مايكروسوفت آوتلوك
Thomas, Doug August 24, 2010
منصة مدرستي
, Daniel September 12, 2014
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Rist, Oliver August 20, 2004
Harkins, Susan April 22, 2008 Miners, Zach 4 February 2015
Allison, Michael 29 March 2016 Mosher, Sue March 25, 2004

منصة مدرستي

Coppock, Mark 26 October 2015.

27
Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد
Langshaw, Mark April 30, 2014
مايكروسوفت آوتلوك
منصة مدرستي
Posey, Brian April 21, 2009
, Peter February 4, 2008 The version numbers follows the Office numbers
Warren, Tom 1 September 2016 Mosher, Sue August 26, 2002

Microsoft Teams: الفصل الدراسي عبر الإنترنت وعن بُعد

Stern, Joanna April 29, 2014.

17
مايكروسوفت آوتلوك
مايكروسوفت آوتلوك
منصة مدرستي