משרד החינוך פורטל עובדי הוראה. נבחרת ישראל במתמטיקה

התקנון יוכל להיות לעזר לכל העובדים בחינוך ובהוראה ולכל הגורמים המטפלים בעובדי-הוראה, לרבות עובדי משרד החינוך, הרשויות המקומיות, הבעלויות השונות, מנהלי בתי - ספר, נושאי תפקידים שונים במערכת החינוך, פרקליטים בפרקליטות המדינה, בפרקליטויות המחוז ועורכי דין המייצגים עובדי הוראה שלב א' יתקיים בשני מועדים, המבחן מקוון, ניתן להיבחן מבית הספר או מבית התלמיד בשפות עברית או ערבית
קיימים כמה מעגלי חברות: מעגל רחוק, מעגל קרוב ומעגל אינטימי המתחרים בה נדרשים להפגין חשיבה מתמטית גבוהה ויצירתיות על מנת לפתור בעיות מאתגרות וקשות במיוחד

מינהל עובדי הוראה

חומרי ההוראה להלן עוסקים במעגלי החברות.

5
סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר
האולימפיאדה הלאומית של משרד החינוך 2
סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר
המערכת מאפשרת ליצור ולהעלות תכני לימוד ופעילויות, לקיים למידה פעילה, לבצע הערכה מקוונת ולנהל מעקב אחר הלמידה
עם פרסום התקנון
תופעת החברויות באינטרנט מאפיינת את המרשתת מראשית הקמתה
הגוף האקדמי המאמן את הנבחרת הינו מכון ויצמן למדע תוקף משפטי של התקנון הנוסח, התחולה והחלות המחייבים של ההוראות שבתקנון הם הנוסח והתחולה של המקורות המאוזכרים בו ארבעה - עשר הפרקים של התקנון עברו במשך השנים שינויים ועדכונים רבים והם ימשיכו להתעדכן מעת לעת
המעגל האינטימי מונה בדרך כלל מעט חברים

סביבת מוודל של משרד החינוך לבתי הספר

לצורך עדכוני הסכומים באופן שוטף יש לפנות ללשכה.

24
עם פרסום התקנון
למי יוכל התקנון להיות לעזר? מנבחרות אלו יוצאות המשלחות המתחרות באולימפיאדות הבינלאומיות בעולם
עם פרסום התקנון
אם כי האנונימיות יוצרת גם הזדמנויות חיוביות ובלבד שהגולשים פועלים לפי נימוסי רשת נטיקט ונורמות התנהגות שנועדו לתקשורת נכונה במרשתת
חברות
תוכנית הלימודים נועדה להכיר לתלמידים את המגוון, העושר והאיכות הגלומים בספר התנ"ך, לדעת וללמד את עיקרי הסיפור התנ"כי המבוסס על שיח וביקורת, מתוך חתירה להפקת משמעות ורלוונטיות לחיים