סיום צום תשעה באב. היום: צום תשעה באב

מאחר שצום זה הוא מדרבנן ולא מהתורה, אין בו חובת תוספת לעיקר היום, בניגוד לשבת ויום כיפור הקבועים מהתורה, ולהם תוספת שבת ותוספת יום כיפור עוד טרם שקיעת החמה מברכים לאחר ההפטרה שלוש ברכות בלבד: ברכת האל הנאמן בכל דבריו, משמח ציון בבניה ומגן דוד
מחלוקת אחרת היא לגבי איסור בליל שבת הוא התבטא כך: "לא אשכח, לא אוכל שכוח, את יום החורבן — היום האיום מכל הימים, יום גורלנו

תשעה באב

ברוב הקהילות מפטירים "שובה ישראל".

16
הצום הרביעי: זמני סיום צום תשעה באב
צריך לברך אותה לפני קריאת מגילת איכה, ובבית כנסת רבים נוהגים שאחד המתפללים מחבר שני נרות לפני קריאת המגילה ומברך ומוצאי את כולם ידי חובה
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
בשבת עצמה אין נוהגים דיני האבלות, אף שהיא חלה ביום ט' באב, ומותר לאכול אף בסעודה המפסקת בשר ויין
תשעה באב
לאחר הקינות אומרים ו, אלא שמשמיטים את הפסוק "ואני זאת בריתי" כיוון שהפסוק דן בלימוד תורה ואין לומדים תורה בתשעה באב
בשבת אנחנו אוכלים מה שרוצים, ושותים משקאות טעימים ומשובחים! דור מחדש ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושתם הדורות לאחר ההפטרה אומרים אשרי וקדושה דסידרא ממנה משמיטים את הפסוק "ואני זאת בריתי" כיוון שהפסוק דן בלימוד תורה ואין לומדים תורה בתשעה באב
על רקע תפילה כזו שביצעו הרפורמים עם לפידים בוערים, מוזיקת אבל ורצפה שכוסתה באפר נפרדו האורתודוקסיים בחלק מהמדינות האירופאיות מהקהילות שהפכו לרפורמיות קוראים בה בתורה את פרשת דברים, וההפטרה מתחילה במילים "חזון ישעיהו"

תשעה באב

בקהילות איטליה נהגו עד לתקופה האחרונה לומר את כל הקינות בברכת בנין ירושלים בחזרת הש"ץ.

2
היום: צום תשעה באב
נוסף על כך, ניתן ללמוד חלקים בתורה שבעל פה העוסקים בפורענות ובאבלות ובהם הפרק השלישי במסכת מועד קטן 'ואלו מגלחים' אשר עוסק בדיני אבלות, אגדות החורבן במסכת גיטין, תיאור האירועים שהובילו לצומות במסכת תענית ומקורות אחרים בגמרא העוסקים בחורבן וכן פירוש המהר"ל על אגדות החורבן
תשעה באב
נוהגים גם שלא לשבת על כסא או ספסל, עד למחרת בצהרים
תשעה באב
בקהילות רבות נהוג להשמיט את סיום התפילה שיר של יום, אין כאלקינו, עלינו לשבח וכו' אך בכמה מקהילות הספרדים מסיימים כבכל יום
לפי המסורת, לאחר ובניית , יהפוך תשעה באב ליום של חג ושמחה, כשאר הצומות על החורבן כיום מקובל בקהילות רבות לומר קינות על בתשעה באב ובשאר התעניות, ובעיקר ב שבו מציינים את "יום הקדיש הכללי"
לא עוד עם נרדף כעלה ברוח בין המצדדים בשינוי נוסח תפלת נחם היו הרב של , והרב הראשי לישראל

היום: צום תשעה באב

בפועל, מרבית בתי העינוגים בעיר תל אביב סגורים במועד זה.

4
היום: צום תשעה באב
אך ההבדלה על הכוס כמובן איננה אפשרית
מתי נכנס צום תשעה באב השנה?
לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, יהפוך תשעה באב ליום של חג ושמחה, כשאר הצומות על החורבן
היום: צום תשעה באב
פעמים רבות מדברים על זכויות ולא על חובות, על ערכים גלובליים בלבד ולא לאומיים-יהודיים, ורק רוצים ליצור מערכת שבה כל השבטים יסתדרו איכשהו זה עם זה, בלי חזון משותף