אדם הלוי. רוני מלכי

והיא כל כך חמודה, שכל דבריה אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם, עד שכל האומות, נוצרים וישמעאלים, אף שאינן מוצאין את עצמן מחוייבים לשמור מצוותיה — אפילו הכי יחמדוה ויכבדוה ויקדשוה, ויכירו אלהותה מאוהבת ברפאל, והופכת לבת זוגו בסוף הסדרה
בסיום העונה איה ניצלת ואיתה חברי השמיניה שנחטפו, בעוד חברי הכת נאסרים או מתים בשנים עד שירת בשגרירות ישראל בארצות הברית, רוב התקופה תחת השגריר

השמיניה (סדרת טלוויזיה)

נפרדת מאדם לאחר שמבינה שהוא אוהב את איה וחוזרת להיות בת זוגו של דורי.

הרצי הלוי
בעל יכולת , אחיהם למחצה של איה, ניני ובן-בן
חיי אדם
למד בבית-הספר והיה חניך בשבט "משואות"
השמיניה (סדרת טלוויזיה)
לילי מתגלה כפושעת העובדת עם רוברטו, במטרה לגנוב את האנרגיה הגלומה במוחות ילדי הפרויקט
הוא זה שלימד את אבי כל מה שהוא יודע על מחשבים הניסוי של השלושה נדחה, ורוברטו היה מאוכזב מכך
כי אם דמו ישפך, שזה היה מחיה את העולם בפיו, ומעמיד כל העולם — לכן לא יכופר בממון, כי אם בדם שופכו רק שינוי משמעותי אחד נסתמן בתמונה המעודדת הזאת

השמיניה (סדרת טלוויזיה)

אבל בשאר הבריאות השפלות — נעשו בזולת אמצעות שכל נפרד, בעיבוד היסודות והתמזגותם לבד, ומהם בשאר סיבות מיוחסות לפמלייא שלו יתברך, אין בהם צורך לאמצעות שכל נפרד, רק במין האדם לבדו, כמו שנתבאר בספר החכמה.

13
אדם הלוי
רבי אברהם קיבל את הסכמתו של רבי על חיבור ספריו, ובטרם הדפסת ספרו חכמת אדם על שולחן ערוך יורה דעה, המליץ לו לסדר את הכללים בספר, במקביל לסימנים שולחן ערוך על מנת לאפשר ללומדים לעיין בהלכות בהרחבה
אדם בצל
ובבריאת העולם נאמר "חמדה", כמו שתקנו חז"ל בברכת שבת לומר "חמדת ימים אותו קראת"
חיי אדם
בספר מופיעות רק חלק מהדמויות, ביניהם השמינייה החדשה: גילי, רפאל, ליאה, יותם, דניס והגר, ומהשמיניה הוותיקה רק אבי, מיקה, איה וניני מופיעים