דיווח על בידוד ביתי טופס. ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)

במידת הצורך יגיע פרדמדיק אל ביתכם לבדיקה ולהמשך טיפול עובדים שנאלצים להימצא בבידוד בשל חשש שנדבקו בנגיף הקורונה, היעדרותם נחשבת להיעדרות מהעבודה בגלל מחלה והם זכאים לתשלום דמי מחלה
משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד

טופס פנימי

אם שכחתם לדווח- תקבלו דמי בידוד רק 4 ימים טרם הדיווח בפועל.

חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)
יש להישאר בבית עד 48 שעות לאחר ירידת החום
טופס פנימי
כמו כן אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, וב זמן המקרה המעסיק לא הסדיר את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בשל אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח
היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק
באמצעות האפליקציה ניתן להעביר דיווח סימפטומים יומי של מבודדי בית ישירות לקופות החולים, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף דיווחים נוספים למי שאובחן כנשא או חולה של הנגיף
ואישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו
לדוגמה: אם העובד היה בבידוד מ-27 מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח

איך מגישים בקשה לדמי בידוד?

הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

6
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד
היעדרות בגלל בידוד: אילו מסמכים על העובד להציג למעסיק
כמו כן, יש לסמן מהו סוג העבודה ובאילו ימים מתבצעת העבודה
איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
שימו לב, בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר 2020 עד ינואר 2021, ניתן להגיש עד 13
שים לב, אי- רישום פרטי העובד, או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויות העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו עבורו דמי ביטוח מי יוכל להגיש את הבקשה לתשלום? אינם מקבלים פיצוי על הפסדי ההכנסה שנגרמים להם בשל הצורך לשהות בבידוד
אם לעובד אין מספיק ימי מחלה צבורים, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות מהשכר על המעסיקים נאסר לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או אפילו לאפשר לו להגיע לעבודה, גם אם העובד מעוניין בכך

חובת בידוד ביתי בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה (הליך)

תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את אותה מדינה אם סיבת הבידוד היא חזרה מחו"ל , החליפו את אישור המחלה הרגיל.

1
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
ימי ההיעדרות של העובד ינוכו ממכסת ימי המחלה שצברו
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
במהלך הבידוד ייצרו עימם קשר טלפוני גורמים מקופות החולים בהן הם מבוטחים
הנחיות משרד הבריאות להתנהלות
למרות זאת, במקומות העבודה בהם נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבלו העובדים הנמצאים בבידוד תשלום על פי הנהוג במקום העבודה