עוצר יציאות צה ל. דובר עוצר יציאות מיום שלישי הקרוב למשך 30 יום לפחות

האתרים יהיו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת צה"ל הנחה היום שבת כי כלל החיילים המשרתים יחזרו לבסיסים מחר ולא יתקיימו חזרות מוקדמות לבסיסים למעט חריגים שאושרו מראש
אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו במקביל, הוחלט היום כי יתאפשר גיוס אנשי מילואים שסיימו את תהליך ההתחסנות

אחרי שיא נדבקים עוצר יציאות ללוחמים ולחיילים ביחידות ההכשרה

אני חוזר מסקירה מבצעית במערך הכטמ"ם בפלמחים - השמדנו נכסים צבאיים משמעותיים של חמאס, סיכלנו בכירים ופגענו במערך התת-קרקעי והשיגור.

בעקבות הזינוק בתחלואה עוצר יציאות, לראשונה בגל הנוכחי
גיוס אנשי מילואים שטרם התחסנו יהיה עבור צרכים מבצעיים בלבד ובאישור מפקד זרוע אגף או פיקוד
דובר עוצר יציאות מיום שלישי הקרוב למשך 30 יום לפחות
תהליך ההתחסנות מסתיים שבוע לאחר קבלת החיסון השני
קורונה הרמטכ״ל החליט על עוצר יציאות לכלל היחידות הסגורות
החליטו אתרי חיילים מצייצים לפרסם תוכן שמסרת - יהיו רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו
הגולש מאשר כי כל מידע שנשלח באמצעות האתר עשוי להגיע לצדדים שלישיים שתי הצוערות שלא דיווחו על הופעת תסמיני המחלה הודחו מקורס הקצינים
אתרי חיילים מצייצים עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם בשליטתו של האתר למפקד הגדוד נרשמה הערה פיקודית על-ידי מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים

עוצר יציאות

אתרי חיילים מצייצים מצהירים בזאת במפורש כי אינם אחראים לכל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשות או מרומזות, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמה למטרה מסוימת כלשהי, לאי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, או בקשר לפעילותו של אתרים אלה זה או לתוכנם.

14
אחרי שיא נדבקים עוצר יציאות ללוחמים ולחיילים ביחידות ההכשרה
בבסיסים הפתוחים, הונחו המשרתים לעבוד במשמרות תוך שמירה על קפסולות, ללא קיום מפגש ביניהן
עוצר יציאות
בתום הערכת מצב החליט הרמטכ''ל רא"ל אביב כוכבי על עוצר יציאות החל מיום שלישי למערך הלוחם ולחיילים בהכשרות של עד חודש ימים
עוצר יציאות
שמירת כשירותו של צה"ל היא משימה עליונה, וכפועל יוצא מכך, המאבק במגיפת הקורונה בתוך צה"ל הינו משימה מרכזית
בהודעה בנושא צוין כי המנהל הביא לחיסכון מוכח של כ-700 מיליון שקלים האתרים אינם מתחייבים ואינם מצהירים הצהרה כלשהי באשר לבטיחותו של אתרי אינטרנט אלה
דובר צה"ל מדגיש כי "אימוני מילואים יחודיים יאושרו באופן חריג ופרטני על ידי מפקד הזרוע עם זאת, לאורך כל היום נורו לסירוגין מטחים לעבר יישובי הדרום, בעיקר בעוטף עזה

בעקבות הזינוק בתחלואה עוצר יציאות, לראשונה בגל הנוכחי

אתרי חיילים מצייצים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

3
אחרי שיא נדבקים עוצר יציאות ללוחמים ולחיילים ביחידות ההכשרה
התוצאה של כך היא ערבוב החיילים עם משפחותיהם באזרחות בכל שבוע, הדבקות הדדיות והפצת המחלה בין הצבא לאזרחות, שכידוע שם נותר הסגר - בניגוד לצה"ל שנמנע מעוצר ביציאות, אף ששני העוצרים הקודמים סייעו בהפחתת התחלואה בצבא בפעמיים הקודמות
קורונה הרמטכ״ל החליט על עוצר יציאות לכלל היחידות הסגורות
צה"ל הודיע אחר הצהריים יום חמישי על גיוס של 7,000 חיילי מילואים להשלמת אגדי הארטילריה שעוסקים בהפעלת סוללות כיפת ברזל, כמו גם לאגף מבצעים
בעקבות הזינוק בתחלואה עוצר יציאות, לראשונה בגל הנוכחי
חריגות יאושרו בסמכות ראש אגף המבצעים