שער מניית בנק לאומי. מניית לאומי: המלצות אנליסטים

עוד הוסיפו כי לאחר מס' רבעונים בהם נרשמו הוצאות גבוהות, צפויה ירידה מסוימת בהוצאות הרבעון השני, בעיקר עקב עונתיות, ובראיה שנתית הוצאות הבנק עלולות לעלות באופן מתון הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
בשל כך מעדכנים את מחיר היעד למניית לאומי ל-10 ש' מ-15 ש' בהמלתם הקודמת ומורידים את ההמלצה ל'ניטרלי' מ'קניה' הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

.

28
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
האנליסטים הוסיפו כי למשבר האשראי בארה"ב לא תיהיה השפעה מהותי על הדוחות, וכי עד היום בחר הבנק לרשום רק חלק קטן מירידות הערך בדו"ח רווח והפסד, את היתרה רשם כירידת ערך זמנית
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
ירידת ערך של תיק ניירות הערך של לאומי ב- 3
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה אי
חברות הבנות של לאומי הינה: לאומי קארד- חברת כרטיסי אשראי, לאומי פרטנרס- זרועה ההשקעות של הקבוצה, לאומיטק- זרוע בנקאות בתחום היי טק ולאומי דיגיטל - אחראית בתחום השירותים הדיגיטלים הכוללים אתר אינטרנטי, אפליקציה, מוקד טלפוני קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
קבוצת לאומי מספקת שירותים בנקאים לכלל הלקוחות ממשקי בית ועד תאגידי ענק מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

בנוסף, קיים גם סניף וירטואלי בשם "ישיר לאומי"שכל הקשר שלו עם הלקוחות מבוצע באמצעות האינטרנט והטלפון.

29
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
לטענת האנליסטים הסיבה הראשונה היא ירידת התחזיות לרווחי כיל ל- 2009
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים לכך הוסיפו כי במכפיל הון של סביב 0
בנק לאומי הינו תאגיד בנקאי המפעיל למעלה מ 250 סניפים בארץ ובחול

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

.

4
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
מניית לאומי: המלצות אנליסטים