שלום עליכם מלאכי השלום. שלום עליכם מלאכי השרת

וְצֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מֵעַתָּה וְעַד עולָם אָמֵן סֶלָה לפי מנהג האשכנזים, נוהגים להשמיט את המילים "מלאכי רחמים" בכל בית
מיכלמן, מספר: לפי מכתב משנת 1926 של הרב גולדפרב, הוא הלחין את השיר ביום שישי אחר הצהריים, ערב שבת, כשישב על מדרגות האלמה מאטר שלו, אוניברסיטת קולומביה הפיוט מופיע ללא המלים "ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא", אך יש בו הערה שמלים אלו מופיעים בסידור "עבודת ישראל" של רבי

מילים לשיר שלום עליכם

אבל מרוב התשוקה נבראו המלאכים גם כן".

מדוע נוהגים לשיר בליל שבת שלום עליכם 3 פעמים ?
מלאכים אלה שנוצרו מכח רצונו הפנימי של עם ישראל הם ששואלים, אם כך מדוע אין יציאה אל הפועל של רצון זה והתשובה היא שבמציאות המעשית ספרי חיים וספרי מתים פתוחים
שלום עליכם (לחן גולדפרב)
בקהילות רבות נהוג לחזור על כל בית שלש פעמים
שלום עליכם (לחן לא ידוע 5)
מנגד ישנם המשמיטים את הבית 'צאתכם לשלום' על מנת שלא "לגרש" את המלאכים, או שבמקום לאמר "צאתכם לשלום" אומרים "בצאתכם לשלום"
צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים: עלו לכאן, עלו לכאן! מקשה הוא "וצריכים להבין ענין שאלת מלאכי השרת" ומתרץ "והעניין הוא כמו שכתוב ע"פ שמות רבה לב, ועוד שמכל מצווה שבני ישראל עושין נברא מלאך
ובילק"י רמז לזה וכתב שאם ממהר ללימודו וכיו"ב, לא יכפול אין זכויות יוצרים על צילומים שנוצרו עד לשנת 1970 כולל - הם נחלת הכלל בהתאם לסעיף 78 ט לחוק

מדוע נוהגים לשיר בליל שבת שלום עליכם 3 פעמים ?

ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו.

שלום עליכם (לחן לא ידוע 5)
אגב, בביאורים שבשינויי הלשון בשיר - הרי פטור בלא כלום א"א, ואסתפק באחדים מהם: מצאנו בספרות החסידות בסידור מהרי"ד - לנכד אדמו"ר הצמח צדק מחב"ד , שארבע הלשונות הן כנגד ארבע העולמות אבי"ע, ו"שלום עליכם מלאכי השרת" - ה"ה כנגד עולם האצילות, ואילו שאר הבתים הם כנגד עולמות בי"ע, וכך מבאר השינויים שבהם
מדוע נוהגים לשיר בליל שבת שלום עליכם 3 פעמים ?
ומנהגינו לומר "צאתכם לשלום" ואין צריך לבטל המנהג
שלום עליכם (לחן לא ידוע 5)
השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע לזֶמֶרֶשֶׁת או לא אותר על ידה נעשה על פי סעיף 27א א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007