הנחת ארנונה. הנחה מארנונה לעסקים עקב משבר קורונה בשנים 2020

הפרשנות המקובלת עבור סטודיו לאומנות הגבילה את השימוש בסטודיו למטרת יצירה בלבד, ואוסר על השימוש בה כגלריה, כמקום הוראה או כמקום מסחר Value : '' }} {{ item
תלוש ארנונה בדואר אלקטרוני לקוחות הרשומים כמחזיקים בארנונה של נכס, יכולים לקבל את תלוש הארנונה ישירות אל הדואר האלקטרוני גם אמנים אשר חולקים את אותו הנכס לשם חסכון בעלויות עלולים להיפגע ולקבל סיווג יקר יותר

ארנונה

היתרון שלנו: ייעוץ מקצועי ופגישות בשטח בית המלאכה או הסטודיו טלבי גולדרט משרד עורכות דין ניסיון רב בייצוג אמנים ובעלי מלאכה, גם כאלו שחלקו חלל משותף ולכן נשלל מהם הסיווג, גם כאלו שעוסקים באומנות מבוססת טכנולוגיה ולא יכלו להציג לעירייה ידיים מוכתמות מצבע בעת הביקורת ולכן לא הוגדרו "אמנים", ומקרים גבוליים נוספים.

'הנחת ארנונה לאמנים ולבית מלאכה לשנת 2021 • משרד עורכות דין טלבי גולדרט
הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מה-1 בינואר של אותה שנה
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
לצורך רישום משכנתא בטאבו מאשרת העירייה שכל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס שולמו במלואם
מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור על קבלת הקצבה אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה
מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים, בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר אמנים גרפיים, אמני וידיאו ארט ואף אמנים פלסטיים העושים שימוש במחשבים ובמודלים לצורך עבודתם נפגעו קשות מהגדרה צרה זו, ששללה מהם את ההכרה כ"אמנים" לצרכי ארנונה

הנחה מארנונה לעסקים עקב משבר קורונה בשנים 2020

סיווג ארנונה "סטודיו לאומנות" הוא סיווג ארנונה בתעריף מופחת שנוצר משני טעמים: הראשון הוא ההבנה כי ישנם עיסוקים בהם מתח הרווחים נמוך, או שמטרתם כלל אינה עשיית רווחים.

25
הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים (זכות)
ניתן להגיע בימים א'-ה' בשעות 14:30-08:00 ללא צורך בתיאום מראש
הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)
הם ישלמו 75% מהתעריף עבור 100 מ"ר משטח הדירה ותעריף מלא עבור 20 מ"ר של יתרת השטח
הנחה בארנונה לסטודנט (זכות)
זאת כאמור רק לאחר שהסוכנות לעסקים קטנים מסרה לרשות המסים כי העוסק זכאי