אתר בית ספר אילן רמון. תכנית

במל"א יש נסיון לאפשר למערכת הבית ספרית לרכוש כלים ולהפעילם בעבודה עם ילדים שפרשו ממסלול הלמידה
וכך, המל"א פועל במקביל וכחלק משגרת החיים בבית הספר מל"א היא תוכנית למניעת נשירה של תלמידים מביה"ס

תכנית

ההתרחשות היומיומית היא חלק מתהליך התקרבות ובנית האמון , שמטרתו לתת לילדים מקום ושייכות תוך מתן מענה אישי לצרכים וליכולות שלהם.

22
תכנית
היוזמה לתוכנית התעוררה כצורך שעלה מהשטח עם ריבוי המקרים של תלמידים נושרים והקושי של ביה"ס לתת מענה ולהתמודד עם התופעה
תכנית
תכנית

תכנית

.

תכנית
תכנית
תכנית