אלדד פרי. הלוואות מכל הבא ליד: שיטת אלדד פרי והר החובות נחשפת

משנוכחו חברי העמותה, שהפרויקט אינו מתקדם, וכחלק מההליך, התגלה כי בחברת טריא עומדים על פירעון ההלוואה לאור זאת ביקשו הנאמנים מבית המשפט להסיר את השיעבודים שהטילה גמי וחיים על הקבוצות של פרי, ובאחרונה בדקו גם את הנכסים שנמכרו לגמי וחיים באותן רכישות מחודש פברואר
אקספו, שהיא חברת המימון העיקרית, נלחמת בנאמנים, אלדד פרי נלחם באקספו, ותהיות מועלות על תפקודי הנאמנים של קבוצות הרכישה כפועל יוצא, בכפוף להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז, יוצאו באופן מיידי צווי איסור דיספוזיציה איסור העברה או פעילות לנכסיו של פרי

נאמני אלדד פרי: המשקיע השוויצרי בקבוצה רכש דירות בשליש ממחירן

מקבוצת אלדד פרי נמסר בתגובה: "על פי החלטת בית המשפט, קבוצת אלדד פרי הולכת להליך הבראה.

נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום
אתמול נחשף ב"גלובס" עומק החשיפה של קרן אקספו לפעילות של פרי נדל"ן
נאמני אלדד פרי: העדפת נושים וסיכוי סביר לשיקום
העסקה קרצה לנו כי שילמנו סכום התחלתי ואת היתרה אמרו לנו שנשלם בעת קבלת המפתח"
פרשת אלדד פרי: מן הנמנע שימצאו קווי דמיון לענבל
חמו ובנו פרשו מתפקידיהם בקבוצת פרי והודיעו כי ההשקעות שהשקיעו בחברה הן הלוואות בלבד, ובספטמבר החלה "גשמי חיים" את הליך חדלות הפירעון של אלדד פרי ושל הקבוצות שניהל, בגין חוב נטען של 218 מיליון שקל, שהתניע את כל המהלכים המשפטיים הנוכחיים
אני לא ישן בלילה ולא יודע מה יהיה" הרכוש של אלדד פרי נחשף, והוא כולל רכב יגואר משנת 2012, בית מגורים בשווי שבעה מיליון שקל ברחובות ודירה ברחובות
למרות חילוקי הדעות שיש בין השותפים הם נכונים לשלב ידיים ולפעול בשיתוף פעולה יחד עם הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט על מנת להבריא את הקבוצה ולעמוד בכל התחייבויותיה בתצהירו של אזולאי הוא מציין כי לפי ממצאיו החברה לוותה בשנים האחרונות מיליוני שקלים מגורמים פרטיים בריביות שנתיות גבוהות במיוחד של 12%-18% לשנה

הלוואות מכל הבא ליד: שיטת אלדד פרי והר החובות נחשפת

המסקנה של בטא פייננס הייתה עגומה.

הרכוש של אלדד פרי נחשף: בית ב
דוגמא נוספת שניתנת בדו"ח מתארת פעולות שביצעו חברות הקבוצה כאשר רשמו לטובת נושים אחדים יחידות דיור לזכותם כנגד קיזוז חובות עבר, וזאת בשעה שעסקאות אלו, למיטב ידיעת הנאמנים בשלב מקדמי זה, כלל לא דווחו לרשויות המס כעסקת מכר
אלדד הדני
הקריסה הפיננסית בפרי נדל"ן מגיעה גם לחברת המימון החוץ בנקאי טריא
הרכוש של אלדד פרי נחשף: בית ב
הדירות שנותרו בבעלות קבוצות פרי - יימכרו על ידי הנאמנים