פסקת ההתגברות מהי. הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

מה הטענות של התומכים והמתנגדים? הראשון, פסקת ההתגברות תהיה במסגרת חוק יסוד: השפיטה, ועל פיה ניתן יהיה להתגבר על חוק שנפסל ברוב של 61 חברי כנסת בלבד העיקרון השני של שקד הוא שפסקת ההתגברות תכלול גם את צמצום "זכות העמידה" - הזכות לעתור לבג"ץ, שהורחבה בשנים האחרונות
מתנגדי פסקת ההתגברות טוענים שבג"ץ מגן על זכויות האדם, ובעיקר על זכויות המיעוט, מפני עריצות הרוב כמה חוקים וסעיפי חוקים פסל בג"ץ? תומכי פסקת ההתגברות טוענים שכיום בית המשפט העליון שולט בפוליטיקה ומשתק את הרוב הקואליציוני בכנסת ובממשלה

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

רוב בעל כוח חקיקה בלתי מוגבל, לטענתם, הוא מסוכן.

2
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
פוליטיקאים רבים טוענים כי הפסיקות העניקו לבג"ץ עליונות על הכנסת ועל הממשלה, וטענו כי השופטים משתמשים בכוחם המשפטי כדי לקחת מהדרג הנבחר את הכוח שהעם העניק לו
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
עם זאת, בכחול לבן מתנגדים לפסקת ההתגברות בנוסח המוצע - ומזכירים שהיא מנוגדת להסכם הקואליציוני שבעקבותיו קמה הממשלה
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
מי שנחשב לאבי הגישה הזו הוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון דאז, אהרון ברק
החברות הנוספות בקואליציה, ש"ס ויהדות התורה, הודיעו ש השר יזהר שי מכחול לבן אמר בריאיון לאולפן ynet: "אף אחד לא יפגע בדמוקרטיה, אף אחד לא יעביר חוקים שמקעקעים את היסודות של המשטר הדמוקרטי בישראל"
הסיבה העיקרית שהחקיקה לא התקדמה הייתה התנגדותם הנחרצת של שופטי ונשיאי העליון לסוגיית הרוב שבו ניתן יהיה "להתגבר" על חוק שנחסם בבג"ץ בעקבות שורה של פסיקות בג"ץ, לצד מאמרים של ברק שליווה את פסקי הדין בהרצאות ארוכות, נוצרה התחושה שבישראל התחולל גם מפץ משטרי

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

ממשלות שונות, משני צדי המפה הפוליטית, ניסו גם לחוקק את חוק יסוד: החקיקה, שהיה אמור להסדיר ולתחום את יחסי הכנסת אל מול בית המשפט העליון.

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
חוקי היסוד הובילו גם לחיזוק הסמכות של בג"ץ לבטל החלטות שאינן סבירות, מידתיות או נועדות לתכלית ראויה
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
ממשלת יצחק רבין המנוח, שנסמכה על קולות הסיעות הדתיות, טענה כי מדובר באיום על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
אם סמכויות בג"ץ יוגבלו ותונף מאכלת מעל עצמאות השופטים, ניתן יהיה לחוקק כל חוק בישראל ללא הגנה עבור החלשים בחברה