הלכה יומית קצרה. הלכה יומית למייל

הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות
וכן הדין לגבי אדם הנוסע בספינה, או רוכב על חמור, שרשאי לברך בשעה שהוא יושב בספינה או רוכב על חמורו האתר אינו עוסק רק בעניני הלכה, אלא גם בעניני מוסר, מדות, חדושי פרשת השבוע, ועוד

הלכה יומית למייל

הרב שטנצל נתן את דעתו, להנהיג את לימוד ההלכה היומית גם בישיבות, ואין ספק כי רצון זה ראוי לתמיכה, בייחוד ב, במגמה לחנך את הנוער הרך ע"פ דרך הלכה למעשה, ולהרגילם לשמור ולעשות ולקיים את המצוות המעשיות, שבכל יום ויום, לאור ידיעה ברורה, ובבחינת ושננתם.

הלכה יומית
הנני חושב שראוי שבתי הכנסת של העדה הספרדית ילכו בעקבות המתחילים ויקבעו קריאת שלוש הלכות יום יום, ואין ספק שהקהל יישאר ברצון כמה רגעים נוספים בבית התפילה ללמוד דבר מה
ברכת המזון בנסיעה ברכב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה
הלכה יומית למייל
ועכשיו כח הבן הרה"ג מהר"ר שלמה שליטא, להרחיבו למפעל העולמי ללימוד המשנה וההלכה היומית, ואמינא לפעלא טבא יישר, ויזכה לקרב לבבות אחינו בית ישראל, בכל ואתר ואתר ללימוד התורה כאמרם הוה רץ למשנה , וכמאמרם כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא
וכו אנו מעוררים את הקהל להצטרף אל לימוד המשנה היומית ולא להחסיר יום אחד מלימוד זה אני מקווה כי בד בבד, עם קביעת הדף היומי, ולאחר מכן המשנה היומית, הרי קביעת זמן ללימוד בסעיפים השייכים ללוח היומי, יביאו לידי שמירה ועשייה של התורה
וכן פסק הגאון הראשון לציון שליט"א בילקוט יוסף סימן קפג , אך הוסיף, שבמקום צורך, כשהוא ממהר לאיזה ענין, רשאי לומר את "הרחמן" בלכתו בדרך, והביא שכן שמע ממרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל וגם לחזק לימוד המשנה וההלכה בישיבות ומוסדות החינוך בארה"ב כמו שכבר הצליחו בארה"ק וגם ידי תיכון לאשר הסכימו גאוני וצדיקי הדור בשנת תש"ז בא"י ולקבוע בביה"כ ובביהמ"ד סדר בלימוד המשנה וכן בשו"ע או"ח בסדר הכתוב בלוחות המפעל

יהדות

סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש.

10
הלכה יומית
משנכנס אב ממעטין בשמחה — שנת תשפ"א אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב
יהדות
מה רב צפון ברעיון הזה, ובפרט ללמוד את ההלכה היומית בצוותא, אין ערוך למצווה זו
הלכה יומית למייל
ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב