גולדה כיכר המדינה. הסדרי חניה לתושבים

My Life by Golda Meir New York: Schocken Books, 2017• Marie Syrkin, Golda Meir: Woman with a Cause
New York: Arbor House, 1983 The national security archive,declassified archival records, The October War and U

קו 89: לוח זמנים, תחנות ומפות

A land of our own: An oral autobiography.

13
Vegan
Francine Klagsbrun, Lioness: Golda Meir and the Nation of Israel
כיכר המדינה
New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
כיכר המדינה
New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
Wiseman, Andreas April 6, 2021 , The national security archive,declassified archival records, The October War and U
New York: Arbor House, 1983 New York: Dell Books, 1976

הסדרי חניה לתושבים

Marie Syrkin, Golda Meir: Woman with a Cause.

29
הבנין שבו נולדה המדינה
My Life by Golda Meir
בית גולדה מאיר
New York: Harper Perennial, 2009
הבנין שבו נולדה המדינה