פיצה מזל אשדוד. פיצה פאפאלינו אשדוד

תוכנה זו מתאימה אותו לרמתהנגישות AA הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 " " ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים
שלח הצהרת נגישות אנומשקיעים מאמצים ומשאבים רבים ביצירת חוויית שימוש נוחה, קלה ונגישה לאנשים בעלימוגבלויות מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיו אתר המסעדהמופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה עבורו במיוחד

פיצה פאפאלינו אשדוד

.

פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד

פיצה פאפאלינו אשדוד

.

פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד

פיצה פאפאלינו אשדוד

.

29
פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד
פיצה פאפאלינו אשדוד