הצדיק משטפנשט. הילולת הצדיק משטפנשט: מיהו היה ומה היו סגולותיו?

בדומה לאביו הוא המעיט באמירת דברי תורה וגם שיחות כמעט שלא נשמעו ממנו עד מהרה, נודע כפועל ישועות של ממש, שרבים שיחרו לפתחו ונושעו מברכותיו: חולים נרפאו, עקרות נפקדו, וסיפורים רבים נקשרו בשמו לאחר שראו ישועות רבות
בשכונת ב זכרו מונצח ברחוב "הצדיק משטפנשט" הרב יעקב לנדא, רבה של בני-ברק, ציווה שיוציאו את הצדיק מהארון ויניחוהו על גבי מיטה רגילה כמנהג ארץ ישראל

שטפנשט

לאחר התלבטות האם לטמון את הצדיק בטבריה בסמוך לקברי האדמורי"ם לבית רוז'ין או בירושלים סמוך למקום המקדש, הכריע האדמו"ר רבי שלמה מסדיגורא כי יש לקוברו בגוש דן, מאחר ובמרכז הארץ חסר מקום להתפלל בו, וכך הוחלט לטמון את הצדיק משטפנשט בנחלת יצחק בגבעתיים.

14
הילולת הצדיק משטפנשט: מיהו היה ומה היו סגולותיו?
הצדיק משטפנשט: "יום של ישועות" הרב מנחם וייס
שטפנשט
ידוע היה הצדיק בהסתפקותו במועט, זאת למרות הנהגתו האצילית והמלכותית
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
לרגל יום ההילולא פקדו המוני מתפללים במהלך ליל אמש והבוקר ראשון את קברו של הצדיק משטפנשט זצ"ל הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים
למרות זאת, כל חייו נודע כבעל השפעה עצומה על יהודי רומניה ואף על הגויים במדינה, וכן בהנהגת השלטון - שכולם רחשו לו כבוד עמוק הוא לא הרבה באמירת דברי תורה, אך נהג בפאר והדר כמנהג אביו וזכה להערצת חסידיו
אביו הוא האדמו"ר רבי מנחם נחום משטפנשט, בן הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין זיע"א בחלוף 36 שנים לפטירתו, ביום ג' בחשוון התשכ"ט, הועלה ארונו מבית החיים שבשטפנשט רומניה, לארץ, או אז נדהמו לגלות את גופו כשהוא שלם לחלוטין

המונים על קברו של הצדיק משטפנשט

בתחילה סירב לקבל את עול ההנהגה בגיל כה צעיר, אולם לאחר הפצרות דודיו — בניו של רבי ישראל מרוז'ין, והפצרות החסידים שהעריצו את אישיותו, הסכים לבסוף לקבל את האדמורו"ת.

6
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
באחד הפעמים התבטא עליו אביו: 'בני אברהם מתתיהו הוא אדם השלם'
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
לאחר פטירתו, הקים הרב , רב העיר, את "ישיבת בית אברהם" לזכרו
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
יהודים מכל רחבי המדינה באו להתייעץ איתו ולקבל את ברכתו ועצתו, ולעומתם גם הגויים העריצו את הרבי הקדוש