מן המצר קראתי יה. Mamar for Rosh HaShana 5775

The Torah wanted to point out that the outcry of the children of Israel consisted of two elements, i ד יאמרו-נא יראי יהוה: כי לעולם חסדו
דברי רבינו עוסקים הרבה מאד בנושא הזה ובו ראה נושא מרכזי ועיקרי In fact, now that I look back, I can see how every event in Watership Down maps on somehow to a story in the Torah

מן המיצר קראתי י

כוחות אלה הם שלושה מחנות רעיוניים אשר פעלו בימים אלו: המחנה הדתי הנושא את "דגל הקודש" והוא בעד "התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל"; המחנה השני הוא המחנה הלאומי המבטא את הרצון של האומה "לחדש את חייה הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה"; המחנה השלישי הוא המחנה הליברלי המבטא את רוח ההשכלה.

מנוקד
If you have doubts and want to speak to a medical professional about what it involves, just ask and I will happily put you in touch with someone
עיונים בסידור התפילה
We have lived in Egypt
Or HaChaim on Exodus 2:23
י כל-גויים סבבוני; בשם יהוה, כי אמילם
ידעתי, אבוא לביתם, ואמא של דוב תשאל: תמיד הייתם באותו טנק, יצאתם מכאן יחדיו, אתה חזרת, איפה דוב? On the way, these escapees miraculously cross a great body of water, pass over a treacherous highway, lodge with suspicious friends and find terrifying enemies לדוגמה, ים סוף שאיים על חיי עם ישראל והוא בעצמו נהפך לכלי מחזיק ברכה שדרכו ניצל עם ישראל ועל ידו באו המצרים על עונשם
Tzar, in Hebrew, is a narrow place בא המשך הפרק בהלל ועמד לנגד עיני מפציר בי ואומר: קרא אף אותי! יז לא-אמות כי-אחיה; ואספר, מעשי יה

We are leaving the tight spaces

פרסם שלושה ספרים תורניים וארבעה ספרי סיפורת - אמת מארץ תצמח, תיאום כוונות, כעפעפי שחר, ו-בואי הרוח, שיצאו בהוצאת ידיעות אחרונות והפכו לרבי מכר.

26
מנוקד
עיניו השחורות העמיקו להתבונן בכל אחד
בכתיב מלא
אחר כמה רגעים של שתיקה פתח בקול עמוק, ובמקום דרשה קרא כמה פסוקים מן ההלל
זהר חלק ג קלט ב
אכן, פעמים רבות התבוננות זו מגלה ראייה חדשה ומעניינת
יכולת זו תביא לגילוי המרחב האלוהי והשלם, "ובהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים, הממודדים בגבולם, יבושר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה" משום דלא אקרי הוה " אדם" אלא במה דאתחזי ליה
ותנא בצניעותא דספרא: תשעה תקונין אמר דוד הכא -- שיתא אינון בשמא קדישא, דשית שמהן הוו, ותלת אדם רבי נתן כותב: "כי בראש השנה, שאז דן הקדוש ברוך הוא את העולם ברחמים, כי הוא מקומו של עולם, ויודע מקום של כל אחד ואחד, ואזי מעלה כל אחד ממקום המצר לו לבחינת הרחבה, לבחינת למעלה מהמקום, בבחינת "מן המצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה" תהילים קי"ח שזה אומרים בראש השנה קודם תקיעת שופר, כי זה עיקר הרחמנות, להרחיב לכל אחד ממקום המיצר לו" לקוטי הלכות, הלכות ציצית ג' סעיף ט"ז

מן המיצר קראתי י

ובשמא דא אדכר " אדם".

עיונים בסידור התפילה
ההבדל בין בקשות חוזרות שמותרות וטובות לבין התעקשות, הוא שלהתעקש פירושו לבוא מתוך טענה, מתוך כעס, מתוך דרישה ותביעה והרגשה ש"מגיע לי" ולכן אני תובע לקבל את מה שאני רוצה כאן ועכשיו
מן המיצר קראתי יה
נראה לך שצעקת מספיק וזה לא עוזר? וביחד עם זה אני יכול להמשיך ולבקש רפואה שלמה
זהר חלק ג קלט ב
לבקש "תן לי", זה טוב מאד, אבל לבקש "תן לי כאן ועכשיו, בזמן שאני רוצה ובדרך שאני רוצה, אחרת לא אוכל לעבוד אותך כראוי", זוהי דחיקת שעה