כניסת שבת אור עקיבא. כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת

בעקבות המחלוקות נאלצו המחנות להתפשר והגיעו להסדר טעמי המצוות והמנהגים המיוחדים לשבת מקורם בציווי ה לקדש יום זה ולשבות בו ממלאכה, כמעשה האל אחר השלמתו את הבריאה בששת ימי בריאת העולם, וממספר מקורות בתנ"ך
חלק מבני מכנים שבת זו כך, על שם ה ש ל בספרי ה מצוינות מספר מלאכות אסורות נוספות, בהן, נשיאת משא, גם על גב חמור, קניית מרכולות מן הגויים והכנת יין, והקביעה כי שבת נועדה 'לעונג'

כניסת שבת

בכניסת השבת המסורתיים נוהגים להדליק נרות שבת ולערוך סעודת ליל שבת משפחתית, הכוללת אמירת קידוש על כוס יין.

24
זמני כניסת ויציאת השבת
מי שמגוריו מרוחקים מבית הכנסת, רשאי לבוא לבית הכנסת בנסיעה ב
זמני כניסת ויציאת השבת
ב, ששלח בשנת , אז ראש , ל, נאמר: "ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת"
השבת
איסור מלאכה ערך מורחב — התורה אוסרת עשיית מלאכה בשבת, וכן יציאה חוץ לתחום כמו שכתוב: "אל יצא איש ממקומו"
בעשרת הדברות שבספר , י"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ ההתחלה של המקומות היא באבן השתיה שממנה הושתת העולם, וכפי שביאר הרמב"ן שהעולם נברא בצורה כזו שהיה לו שורש פנימי וממנו הוא הלך והתפשט, ועל פי זה ביאר הרמב"ן כיצד ידע שלמה מה אפשר לזרוע בכל מקום - הוא ידע כיצד אותו שורש התפשט לכל מקום
בדומה לזמן, כך גם לכל מקום יש את היחודיות שלו, את האקלים המיוחד שלו — חם, קר או לח - ואת האטמוספירה המיוחדת שלו

זמני כניסת ויציאת השבת

הזמן הינו מציאות בפני עצמה, מציאות בעלת תוכן ומשמעות.

14
זמני כניסת ויציאת השבת
זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ
שבת
חשמל בשבת ערך מורחב — עם ההתפתחות הטכנולוגית בעידן המודרני ותפוצת השימוש ב לתאורה, חימום והפעלת מכשירים חשמליים שונים, נדרשה הכרעה בעניין השימוש בחשמל בשבת
השבת
המקור של הופעת המקומות — אבן השתיה - הוא "קודש הקודשים", וגם המקור של הופעת הזמנים, השבת, הוא הזמן המקודש ביותר
אורח חיים סימן ר"צ סעיף ב' תאריך כניסת השבת והחג יציאת השבת והחג יציאת השבת והחג ע"פ ר"ת {{day
עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, רשאי להודיע למעסיקו, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים אמרו חכמים אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו שעה

השבת

מצווה לקבל את השבת לפני השקיעה ולהוסיף מהחול על הקודש.

9
זמני כניסת ויציאת השבת
למן הראשית נחלקו הדעות בקרב עמי נכר באשר למנהגי השבת: חלק דיברו בשבחם וחלק גינום וראו בהם מנהג עצלות
כניסת שבת
ברוב הקהילות היהודיות ב, ב, ב, ב וב, זמני יציאת השבת הרשמיים המופיעים בלוחות השנה היהודיים, נקבעים על פי שיטה זו
זמני כניסת ויציאת השבת