צאת שבת ירושלים. מוצאי שבת

הנוהגים כחזון איש מחכים 45 דקות, והנוהגים כ ורבי חלק מה ו ו נוהגים לחכות 72 דקות או יותר לאחר השקיעה
In New York City: It varies between 29 and 37 minutes past שקיעה

זמני כניסת שבת בירושלים, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים

In New York City: It varies between 33 and 41 minutes past שקיעה.

זמני כניסת שבת בירושלים, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים
That is, the degree of darkness that is present 40 minutes past שקיעה, on a mid-March or late-September day, is equivalent to the degree of darkness that is present 50 minutes past שקיעה, on a mid-June day
× ×•×§×˜×•×¨× ×•
וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם
כניסת שבת ירושלים
יש נוהגים לשיר שני מזמורי תהלים "לדוד ברוך ה' צורי" ו"למנצח בנגינות" קודם ברכו כדי לאחר את צאת השבת
ספר נברשת מאת ר' דוד שפיטצער In ירושלים, the time of "זמן הנחת טלית ותפילין" is 52 minutes before הנץ כלי הבדלה: כוס יין, מגדל בשמים ואבוקה
מוצאי שבת הוא זמן שרבים מתושבי ישראל יוצאים לבלות בו, ומקומות הבילוי הומים אדם ישנם ו שאינם פתוחים בשבת, הפותחים שעריהם לקונים במוצאי שבת

כניסת שבת ירושלים

In New York City: It varies between 49 and 63 minutes before הנץ.

× ×•×§×˜×•×¨× ×•
So during the month of June when בין השמשות is longest מוצאי שבת will be 50 minutes past שקיעה
זמני כניסת שבת בירושלים, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים
יש קהילות שאומרות קודם עלינו
כניסת שבת ירושלים
In New York City: It varies between 40 and 51 minutes past שקיעה