ארנונה אופקים. הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)

תושבים חברי מועדון דיגיתֵל- באפשרותכם לבצע תשלום מקוון, לצפות בתלושים קודמים וביתרות לתשלום וליהנות משירותים נוספים - בדרך זו, הם מדגישים, "הרשויות החלשות הן שמסבסדות את הרשויות החזקות"
נוסף על כך, היהפכותם של הסכמי הגג לפרקטיקה רווחת ומרכזית מקנה לרשויות המקומיות מנוף לחץ על השלטון המרכזי, ובאופן זה ההסכמים עלולים לדרבן את הרשויות דווקא לעכב את פיתוח הנדל"ן למגורים בתחומן, על מנת לזכות בהטבות ובמענקים נוספים" על כן, מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות

עיוותי הארנונה: משלמים הכי מעט

תשלומי ארנונה באזור הדרום ערי שירות: אילת ויישובי הערבה, דימונה, באר שבע, אופקים, שדרות, קרית גת, קרית מלאכי, אשקלון, אשדוד, מועצות אזוריות וישובים.

12
שעות קבלת קהל
הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית
אפשרויות ואמצעי תשלום
ארנונה באזור האישי בדיגיתל תושבים חברי דיגיתל יכולים לצפות בתלושים קודמים, ביתרות לתשלום ולהצטרף להוראת קבע בכרטיס אשראי תושבים שאינם חברי דיגיתל, או בעלי עסקים, יכולים לקבל מידע בנוגע ליתרות תשלום באמצעות המוקד הטלפוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה
טפסים
סוד ידוע הוא שהארנונה למגורים שמשלמים התושבים לא מכסה את ההוצאה הגדולה בגין השירותים שניתנים להם
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב , התשנ"ג-1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות , התשס"ז — 2007 הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר
תשלום תקופתי: שישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד הנפקת התעודה מותנית בהגעה פיזית ללשכת מנהל האגף, אבן גבירול 69, קומה 5 חדר 557

הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה (זכות)

יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

15
מחלקת גבייה
כמו כן, הם יובילו לשינוי מאזן הכוחות במו"מ בין השלטון המרכזי למקומי, שינוי שגם יכלול "פינוק יתר" של הרשויות, בשל התרגלותן לתקצוב נדיב וחריג כתנאי סף לשיתוף פעולה בפיתוח בנייה
אפשרויות ואמצעי תשלום
באשכול 3 הנמוך, הכולל ישובים כמו בית שמש, נתיבות ואופקים, היחס קופץ לשיעור של 4
מחלקת הגזברות
הוראת קבע בנקאית - , מלאו את הפרטים בטופס, החתימו את הבנק בו מתנהל חשבונך והעבירו אלינו למייל — בכרטיס אשראי - אפשר להצטרף לתשלום ארנונה בהוראת קבע באמצעות מילוי טופס מקוון פשוט או דרך המוקד הטלפוני