שונא מתנות יחיה. שונא מתנות יחיה ✔טיפים למערכות יחסית, לקבל אהבה, לדעת לקבל, איך ליצור אהבה? לא מרגיש בנוח לקבל, שונא מתנות יחיה, לקבל מתנות, להרגיש נאהב, לגרום ...

כן מצאנו מספר מקורות בגמרא המורים על כך שמן הראוי להשתדל שלא לקבל מתנות בוודאי שלפי טעם הראשונים שהאיסור הוא משום סייג לגזל או משום מידת הבטחון, ודאי שיש להחמיר שלא לקבל מתנות גם מגוי
גם לגבי רכוש זה אומרות בנות לבן בפירוש כי מדובר ב"עושר אשר הציל א־לוהים מאבינו" בראשית לא, טז הפחתת ערך החיים מקורה בחוסר מעש; בכך שאני מסכימה למתנת' חינם אני מחסירה מעצמי חיות

מחיר למשתכן, שונא מתנות יחיה

מאליו מובן, ששונא מתנות צועד צעד חשוב בדרך להשתחררות מעול החנופה.

5
ביאור:משלי טו כז
עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה
מה יש מעבר לזמן ולמקום? שוחחנו על נתינת דברים לילדים אחרים, ילדים שלא היו להם מספיק צעצועים
מדוע אומרים: מתנות מה רע בקבלת מתנות?
מי שתלוי בבני אדם ובמתנות שהללו מעניקים לו, מושפע מהם ומדעותיהם בעל כרחו
מכאן, מי שנמנע מלקחת רכוש ששייך לו למשל משום שהוא מתעצל לעבוד או מתעצל לתבוע את המגיע לו בדין , ייתכן שיחסר לו רכוש הדרוש לו למילוי תפקידו; מצד שני, מי שלוקח רכוש שאינו שייך לו, גם הוא עלול "לפספס" ולהגיע למקום לא נכון בחיים
בעולם של התורה אי אפשר לצבור קרקעות לנצח, כי הקונה חייב להחזיר את הקרקע למוכר בשנת היובל אך אנו מצווים לא לקבל

שונא מתנות יחיה?

המקבילים הם אחד, עליו לאמת את חווית היש והאין שלו.

3
שונא מתנות יחיה
כך אם האיסור הוא סייג למידת החמדה, מאחר שאיסור חמדה נאמר רק "בבית רעך" ולא באינו-יהודי, ייתכן שאין מקום להחמיר — אם כי יש לומר שכוונת הסמ"ע למידת החמדה, ולא לאיסור חמדה, ואם כן לא יהיה חילוק בין יהודי לבין גוי
שונא מתנות יחיה
כך גם, ללא ספק, באשר למערת המכפלה: אברהם מעוניין בבעלות מלאה על השדה והמערה, ולא בחסד של בני חת, חסד שפירושו שהוא נותר "גר ותושב עמהם"
שונא מתנות ✔שונא מתנות יחיה, טיפול בתת מודע, לא אוהב לקבל מתנות, לא אוהב להרגיש חייב, לא מסוגל לקבל מתנות, לא מרגיש בנוח לקבל מתנות, לא מסוגל לקחת ...
והאם הדבר הזה באמת איננו? פשט: האיש הבוצע בצע, עוכר את בית עצמו
רצינו שהם יאהבו אותנו ואת קרובי המשפחה בזכות מי שאנחנו ולא בזכות מה שקיבלו מאיתנו עינינו רואות שאנשים מפקירים את בריאותם ואת טובת בני משפחותיהם ונודדים עד קצווי ארץ ברדיפתם אחר הממון
בתלמוד מסופר על כמה מחכמי ישראל שקיימו פסוק זה כפשוטו: " שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול: במה הארכת ימים? האם המציאות היא טובה או רעה? זמן קצר לאחר מכן שמעתי שהחברה החתימה אנשים רבים על הוראת קבע, גבתה מהם כספים רבים ששווים פי מאה מערכה של אותה "מתנה", ונעלמה בלי להשאיר עקבות

ביאור:משלי טו כז

הגמרא לא מעירה שלכאורה יש בכך חשש מפני "שונא מתנות יחיה".

עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה
איך לגרום למישהו לאהוב אותך? ועוד: מתנה היא, במקרים רבים, פיתוי שנועד ללכוד את המקבל ולהוציא ממנו כספים רבים במרמה ראו סעיף 2 למעלה
שונא מתנות ✔שונא מתנות יחיה, טיפול בתת מודע, לא אוהב לקבל מתנות, לא אוהב להרגיש חייב, לא מסוגל לקבל מתנות, לא מרגיש בנוח לקבל מתנות, לא מסוגל לקחת ...
נתניהו הוא לא השר וראש הממשלה הראשון שקיבל מתנות מפוקפקות
שונא מתנות ✔שונא מתנות יחיה, טיפול בתת מודע, לא אוהב לקבל מתנות, לא אוהב להרגיש חייב, לא מסוגל לקבל מתנות, לא מרגיש בנוח לקבל מתנות, לא מסוגל לקחת ...