חסת המצפן. צמחים מועילים מהסביבה

לאחר חורבן בית המקדש, היות שאין קורבן פסח ממילא אכילת המרור אינה מצווה מן התורה, אלא מדברי , כזכר למרור שהיה נאכל עם הפסח עם זאת, יש לנער את החרוסת לאחר הטיבול ולא לאוכלו עם מנה גדושה של חרוסת, כדי שיישאר טעמו המר של המרור
שלדעתו, כאמור, על מנת לצאת ידי חובה יש לכרוך הכל יחד סביר להניח שמדובר בצמח ממשפחת ה — משפחה הידועה ב שרובם בעלי וגבעוליהם חלולים

צמחים מועילים מהסביבה

קערורית סגולה היא צמח חד שנתי ממשפחת השפתניים הפורחת מאפריל עד מאי בחורשים פתוחים, בבתות ובמקומות עזובים.

22
צמחים מועילים מהסביבה
כל חלקי נמצאים ימוש לרפא
Lactuca serriola
לעומת זאת דעת חכמים היא שיש לאכול כל אחד בנפרד, ואדרבה במידה ויאכל הכל יחד יהיו טעמים של אלו מבטלים את אלו ולא כלל, ולדעתם ביאור הפסוק הוא שקיום מצוות מצה ומרור הוא בזמן קיום מצוות קרבן פסח
מרור
אמנם, בספר "כתר ראש", מובאת מסורת בשם רבי , תלמיד , לפיה החזרת היא הירק הנקרא "זערזיך" ביידיש
צמח הגדל בצידי הדרכים ומעזבות, מר בטעמו ששימש בעת העתיקה כצמח מרפא Testing for the presence of new resistance factors is conducted by screening samples of L
New York and Oxford — via , , St The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology

חסת המצפן

מתאור זה וצמח דומה בשם "אצוותא חרוזיאתא" עולה שמדובר בצמח מטפס, הגדל בארץ ובצרפת, בבתי גידול לחים ונכרך בעזרת גבעוליו הדקים דמויי החבל על צמחים שונים או על עצמים אחרים ושמו Calystegia sepium.

20
מרור
עם זאת, במקומות אחדים באשכנז לא שררה מסורת זיהוי של העולש
חסת המצפן
לפי איורי קיר והממצא הבוטנו-ארכאולוגי, הזן המכונה בשם "חסה ערבית" היה נפוץ ב וגם ב
מרור
The undersides have whitish veins
חכמי אשכנז מזהים עולשין עם עשב בר ממשפחת הסוככים, כעין פטרזילית בר Anthriscus sylvestris זהו צמח התה הטעים ביותר שאפשר למצוא, הגדל בר במשטחי הבתות המסולעות בצפון הארץ ובמרכזה
ב הוא מכונה: "הינדבי" וכן בערבית עד ימינו: "הנדבא" חסת המצפן — Lactuca serriola — מין הבר ערך מורחב — מרורים הוא המונח המקראי למיני ה בציווי לאכול ב בחג ה

צמחים מועילים מהסביבה

חלקם מועילים כנגד נמלים, למשל צמחי נענע השתולים סמוך לפתחי הבית מרחיקים נמלים וחרקים אחרים.

צמחים מועילים מהסביבה
יש גם להיזהר מפניו, כי אכילת מספר קטן של עלים, יכולה לגרום לכאבי בטן חזקים ולהקאות
צמחים מועילים מהסביבה
ויצוין שאף הראשון שהזכיר את הזערזיך בקשר למרור הוא ספר הלבוש, והוא עצמו כתב בהמשך שהמרור הוא חסה
Lactuca serriola
אסור לרסס את צמחי התבלין כי הם מיועדים לקטיפה מתמדת ולאכילה