חמישה חומשי תורה. תורה עם טעמי המקרא

המרקסיזם ראה את התרבות ככפופה לכלכלה ולחברה הוא שהפקיד על כל אחד מפרקי הספר עורך מדעי נפרד
כמה מלומדים שיערו שאבן סינא השפיע על הוגים ספרדים-יהודים מוקדמים יותר שחיו במאה האחת עשרה, למשל יצחק אבן גיאת, שלמה אבן גבירול ובחיי אבן פקודה האם, כפי שינסנס טוען, הוא האמין באופן מסוים בחידוש העולם יש מאין? כוונתו כנראה בעיקר לשכל הפועל, אחרון השכלים השמימיים

חמישה חומשי תורה

אמנות האוונגרד המשיכה לבצבץ מעל לפני השטח, ושרידיה הוסיפו להתגלות — לעיתים בסגנון ולעיתים בתוכן של אמנות הדיקטטורה.

9
תורה עם טעמי המקרא
כך למשל לפי התאולוגיה הנפש נפרדת לגמרי מן הגוף ואין לה שום צורך בגוף כדי להגיע לשלמות
חמישה חומשי תורה
ממה שבחר לכלול בחיבורו ניתן ללמוד על השקפותיו וגם על אישיותו
תורה עם טעמי המקרא
עמירה ערן האוניברסיטה העברית בירושלים אנתולוגיה לכתבי אבן סינא מאת: שמואל הרוי — עורך עורכי פרקים: מאיר בר־אשר, גבריאלה ברזין, נגה הרטמן, בצלאל מנקין, יאיר שיפמן תרגום: אביבה שוסמן עריכת לשון: גלית שמאע מהדורה ראשונה: יוני 2009 438 עמודים כריכה: קשה עיצוב העטיפה: יעל בר־דיין הספר רואה אור בסיועו הנדיב של מר יוסף חכמי Anthology of the Writings of Avicenna Edited by Steven Harvey ISBN: 978-965-7241-38-7 אבו עלי אלחסין אבן סינא 980-1037 , המוכר במערב בשם Avicenna, היה הרופא המוביל בזמנו והפילוסוף המפורסם והמשפיע ביותר בעולם האסלאם
כך התאפשר לערכים ולרעיונות שזוהו עם הדיקטטורה להתבסס לפני 1933 אבן סינא סבור כי מודעות עצמאית אנושית אינה תלויה בהכרח בגוף ובחושים
נראה אפוא — אם כי הרמב"ם לא כתב זאת במפורש — כי הוכחתו המטפיזית של אבן סינא אינה בגדר הוכחה של ממש אך בין אם היו ובין אם רק משל היו, מדובר באוצר בלום של מידע על תפיסות עולם ועל חיי היום יום בימי הביניים

תורה עם טעמי המקרא

אבן סינא כותב שמציאותה של הנפש נובעת מ"סיבות נפרדות", כלומר משכלים שמימיים.

15
חמישה חומשי תורה
ואז, רק אז, ייתכן שדיבורו על פגמי המדע הזה יש בו אמת… הבנתי, כי הלוחם באסכולה, אשר לא יבין אותה ולא ירד לעומקה — כמוהו כיורה במו אופל
חמישה חומשי תורה
עם זאת, התייחסותו לחיבור הייתה מעמיקה והוא אף מצא לנכון לפרשו
תורה עם טעמי המקרא
המחבר הוא אדם אמיד שנמנה עם הבורגנות הגבוהה של התקופה, ובעל מודעות חריפה להיררכיה החברתית