בית ספר בר אילן כפר יונה. חנוכית הגיבורים

במהלך הכינוס הוצגה "חנוכיית הגיבורים"החנוכייה היא פרי יצירתם של תלמידי הכיתות בה הם מוקירים את פועלם של פצועי צה"לונפגעי הטרור ומספרת את סיפור שיקומם וכיצד ניתן ללמוד מהם במהלך האירוע ביצעו התלמידים בליווי המנצח על הקוסבטוריון הערוני מרק וולך והמורה לפיתוח קול סשה יגודין את השיר "יום אחד אולי אפרוש כנפיים" שיר שמבטא צפייה לעתיד עבור אותם לוחמים שנפצעו תוך הזדהות עם הלוחמים לעתיד טוב יותר
חנוכית הגיבורים ביום שישי התכנסו תלמידי והורי בית הספר הממ"ד "בר -אילן " בכפר יונה ליום קהילה ומשפחה

רחוב ההדרים, כפר יונה

התלמידים למדו על הפצועים במהלך שבוע "ההוקרה" ויחדו נר לסיפור גבורתם של הלוחמים שנפצעו.

22
רחוב ההדרים, כפר יונה
רחוב ההדרים, כפר יונה
חנוכית הגיבורים

רחוב ההדרים, כפר יונה

.

10
חנוכית הגיבורים
חנוכית הגיבורים
חנוכית הגיבורים