اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

Faire deux rakat namaz nafil et faire dua pou barkat et bienfait dans sa la caze la
Mo pe demande Toi protection contre le mal de sa lacaze la, so malheur et contre le fait qui li serrer Si li trouve kitchose bon, li garde li secret et si li trouve kitchose mauvais, li propage li

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

Musannaf ibn Abi Shaibah O Allah! Mo pe demande Toi pardon.

26
دعاء بعد الوضوء تفتح ابواب الجنه اغفر لي
Banne du’a et procedure quand commence vive dans ene nouveau lacaze
دعاء بعد الوضوء تفتح ابواب الجنه اغفر لي

البيت الواسع من سعادة المسلم

.

قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي
قول المتوضئ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي