רבש צ ראשי תיבות. כנופיית

בתקופה מאוחרת יותר, עקב ריבוי התלמידים שביקשו להגביר את כמות בישיבה ביקוש שבעקבותיו קמו בהמשך השנים שבהן לא מתקיימים כלל לימודי חול פתחה הישיבה תוכנית חדשה ששמה "אתר"ג" של 'אל תבואני רגל גאווה' ר״ת הם ראשי התיבות של המושג "ראשי תיבות"
השופטים, בנימין כהן, משה טלגם ו קבעו שעדות עד המדינה, משה מאיר, הייתה חסרת ערך והם הרשיעו את הנאשמים על סמך הודאותיהם במשטרה, בסיוע העובדה שהנאשמים ידעו על ההצתות בפירוש ה ל ח, ז נדרשה המילה כראשי תיבות של " יתרץ קושיות ובעיות"

כנופיית

דוגמאות לשימוש בראשי תיבות אצל בעל הטורים " בראשית, ברא רקיע ארץ שמים ים תהום.

ראשי תיבות
רבים מראשי התיבות נוצרו בשיטות המקובלות, למשל LOL - Laughing Out Loud
כנופיית
קיצור שמו של אדם מסומן פעמים רבות, בניגוד לכללים, ב למשל , , ו
ישיבת ירושלים לצעירים
כמו כן יוצא לאור עלון פנים ישיבתי להבעת דעות במגוון נושאים, ששמו "ישלצניק"
ע נפטר לבית עולמו , ז"ל זכור לטוב או זכרו לברכה , פ"נ פה נטמן וע"ה עליו השלום בעקבות זאת, זומן שמחי לחקירה ב והודה במעשים, סיפר שלמד את שיטות הפעולה מה וטען שמי שהיה הרוח החיה מאחורי המכות וזיוף ההודאות היה דני מרוז
הישיבה רכשה בניין סמוך לישיבת מרכז הרב ודירות שכורות באזור שימשו כפנימיות וכיתות סדר החופשות 'בין הזמנים' בישיבה דומה לסדר החופשות בישיבות הגבוהות, יותר מאשר לסדר החופשות בישיבות התיכוניות

משתמש:נועם/תלמוד בבלי/ראשי תיבות/לפי סדר

הנאשמים טענו שההודאות שקריות והוצאו מהם ב.

23
ראשי תיבות
בשנותיה הראשונות המשיכו רוב הבוגרים לישיבה הגבוהה
ראשי תיבות
דוגמה: " " קרי: מם-פא , שפירושו מפקד פלוגה
צו שירות לתועלת הציבור, צו
מאוחר יותר פסק נוהג זה, וכיום שיעורי אנגלית נלמדים באופן רגיל
חכמי התלמוד גם היו, ככל הנראה, הראשונים שאיבחנו את ראשי התיבות כתופעה לשונית בפני עצמה ב- 1978 נעצרו הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם
נגדם עמדה צמרת , ובראשה לימים סגן ה , פקד לימים ואחרים, וכן סגנית פרקליטת מחוז תל אביב, , שהכחישו מכל וכל את העינויים הרב א שימש שנה אחת כממלא מקומו

ראשי תיבות

כך לדוגמה, לגבי שאמר , , כי קולל על ידי "קללה נמרצת", דורשים חכמי התלמוד , , את המילה "נמרצת" כראשי תיבות של: נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה.

ישיבת ירושלים לצעירים
משנת ועד שנת תשע"ו שימש כראש הישיבה הרב
כנופיית
בתקופה זו גדל הביקוש ללמוד בישיבה, נפתחה כיתה נוספת בכל מחזור, וכיום לומדים בישיבה כ-250 תלמידים מכיתה ט' עד י"ב
כנופיית
השימוש בראשי תיבות מקובל בשפות רבות, ואף דרכי הגייתם האמורות לעיל יפות לא רק לשפה העברית