הקמת מדינת ישראל. גבולות מדינת ישראל

מה יהיה שמו של הצבא העברי? עוד במהלך פעלו המעצמות לחלוקת השטח ביניהן: ראתה בארץ ישראל, החוף המערבי של והשטח שלימים נודע כ שטח השפעה בריטי עתידי, ואילו תבעה דריסת רגל בסוריה, לבנון, ו צה"ל לא נרתע מההתגרות, וכבר למחרת המשיך בפעילויות הגיזום
מצרים לא סיפחה את הרצועה לעומת ירדן שסיפחה את יהודה ושומרון , אך הטילה עליה מצרי במהלך כבשה בריטניה את לרבות עבר הירדן המזרחי, ממלכת ירדן דהיום

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

ישראל נסוגה מן הגליל הלבנוני, ואילו לבנון נסוגה מראש הנקרה.

12
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל הקמת ופירוק המחתרות
על יד שולחן הנשיאוּת ישבו חברי מִנהֶלֶת העם והמזכיר, מוּלם ישבו חברי מועצת העם, וסביבםֹישבו המוזמנים בחצי גורן
ההכרזה על הקמת המדינה
גולדה מאיר שבה מאמריקה עם חמישים מיליון דולר
גבולות מדינת ישראל
האתר משלב בלוני הסבר במעבר עם העכבר על הערכים השונים
גבולותיה של ישראל החלו להתעצב בהסדרים בין המעצמות של ראשית ואז, התיישבנו כולנו על יד הרדיו
בחלק ניכר מן המקרים הם נטו לצד הערבי, העבירו לידיו בסיסים צבאיים ומנעו תנועות לחימה בשטחים שלטו בהם ובמיוחד על הצירים ההכנות לטקס נערכו בחופזה ותוך התרגשות רבה

ההכרזה על הקמת המדינה

במהלך המלחמה הרחיבו הכוחות היהודים את תחום המדינה מעבר לגבולות שנקבעו למדינה היהודית בתוכנית החלוקה והמשפט הישראלי הוחל על שטחים אלו מתוקף , תש"ח-1948 ושני המנשרים שקדמו לה.

8
פרק סיכום
אחת עשרה דקות לאחר תום המנדט, ב-15 במאי בשעה 00:11 , 18:11 שעון וושינגטון, בישראל הכרה ; שלושה ימים לאחר מכן הכירה בה גם מעצמת-העל האחרת, הכרה
פרק סיכום
הרקע- האיום של מדינות ערב לפלוש לא"י אם יוכרז על מדינה יהודית
גבולות מדינת ישראל
בתגובה לכך יצאה ישראל ל אשר קבע את עובדת ריבונות מדינת ישראל בנגב עד
כמו כן, השם "יהודה" הוא שמו של שרובו לא היה בשלטון ישראלי עם ב בשנת נכבשה הרצועה על ידי מדינת ישראל
ועם זאת, בהחלטת בית המשפט נאמר כי "מחובתנו לשים את לבנו לדברים שהוצהרו בה בשעה שאנו באים לפרש ולתת מובן לחוקי המדינה

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל הקמת ופירוק המחתרות

במסגרת , בשנת , נדון גם קו הגבול בין שתי המדינות.

5
הקמת המדינה 1948
ב- 1948 נכנסה במלחמת העצמאות לתוקף, ולאחריה לא חל שינוי במצב הכוחות בין ישראל לסוריה, ועם תום המלחמה עמדו הכוחות הסוריים על גבולה המזרחי של הכנרת, ועל נהר הירדן, כשהיא מחזיקה בשטח של 66 קמ"ר ממערב לגבול המנדטורי
ההכרזה על הקמת המדינה
הזמנה להכרזת העצמאות: המזמינים: פעם 'מועצת העם' ופעם 'מנהלת העם' "הננו מתכבדים לשלוח לך בזה הזמנה למושב הכרזת העצמאות שיתקיים ביום ו', ה' באייר תש"ח 14
הקמת המדינה 1948
כן נסוגה ישראל מרצועה צרה וארוכה לאורך מפרץ סואץ, שכללה את מרבית שדות הנפט שהפעילה ישראל בסיני, כולל אבו רודס והיישוב "שלהבת" שהיה ממוקם שם