הוצאת ספח תעודת זהות. שינוי כתובת מגורים במרשם האוכלוסין (הליך)

ללא מילוי מר15 בקשתך לא תטופל רשימת הסניפים המלאה ומיקומי עמדות שירות עצמי מופיעים באתר הממשלתי
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד בנוסף לטופס זה עליך למלא

רשיומט (עמדת שירותים ממשלתיים)

בחירת השירות המבוקש לאחר ההגעה לסניף ואיתור המיקום של הרישיומט, יש לבחור על איזה שירות מדובר או גוף ממשלתי שלגביו מתבקש השירות האמור.

שינוי השם במרשם האוכלוסין (זכות)
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין
רשיומט (עמדת שירותים ממשלתיים)
יש לצרף לבקשה: מסמכים מקוריים המאמתים את השינוי בפרטים האישיים
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות
המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
בעת בחירת השירות, המבקש נדרש לספק אמצעי זיהוי כמו מספר תעודת זהות או דרכון או פרטים נוספים או אחרים, לפי העניין משרד הפנים אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא משרד הפנים רשות האוכלוסין : שם השירות הסבר הערות ומידע נוסף הנפקת תמצית רישום ניתן להנפיק תמצית פרטי רישום ממרשם האוכלוסין מיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד השוהים בארץ חובה להזדהות עם תעודת זהות ביומטרית השירות ניתן עבור המבקש או ילדיו הקטינים עלות השירות — ללא תשלום הנפקת ספח תעודת זהות ביומטרית ניתן לקבל ספח תעודת זהות חכמה מיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד יש להצטייד בתעודת זהות חכמה וסיסמא אישית עלות השירות — ללא תשלום הנפקת ספח תעודת זהות רגילה ניתן לבקש הנפקה של ספח תעודת זהות רגילה מיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד הספח נשלח לכתובת המגורים עלות השירות — ללא תשלום שינוי כתובת מען ניתן לשנות את כתובת מקום המגורים של המבקש יש להצטייד בתעודת זהות חכמה וסיסמא אישית השירות נועד לשינוי ליישוב המונה מעל 15,000 תושבים עלות השירות — ללא תשלום תשלום אגרת דרכון ניתן לשלם על אגרת הוצאת דרכון עלות השירות — לפי אזור בשנה וסוג המבקש בירור כניסות ונסיעות מהארץ ניתן לקבלת תעודת בירור כניסות ויציאות מהארץ על אדם מסויים מיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד עלות השירות — ללא תשלום קבלת תעודת לידה ניתן לבקש תעודת לידה של נולד דו לשונית עברית, ואנגלית השירות ניתן למבקשים עבור עצמם, לילדיהם ולהוריהם אם הבקשה מיועדת למי שנולדו לפני שנת 1955, יש לציין את מקום המגורים של ההורים בשעת הלידה בנוסף למקום הלידה התעודה נשלחת לכתובת המגורים עלות השירות — ללא תשלום קבלת תעודת פטירה ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץ השירות ניתן לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של הנפטרים בן או בת זוג, הורה עבור ילדיו, ילדים עבור הורים, סבים או סבתות עבור נכדיהם, נכדים עבור סבים או סבתות התעודה נשלחת לכתובת המגורים עלות השירות — ללא תשלום רישום שם הנולד ניתן לרשום את שמם הפרטי של תינוקות שנולדו בארץ ושמם לא נרשם בהודעת הלידה בבית החולים השירות ניתן לאזרחי ותושבי ישראל השוהים בארץ עלות השירות — ללא תשלום רשיומט — רשימת שירותים משרד הפנים רשות האוכלוסין 2
רשות האכיפה והגבייה אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, הוצאה לפועל : שם השירות הסבר הערות ומידע נוסף תשלום קנסות של המרכז לגביית קנסות ניתן לשלם קנסות, אגרות והוצאות לפי תעודת זהות, דרכון או מספר דוח משטרה עלות השירות — לפי גובה הקנס או האגרה רשיומט — רשימת שירותים רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות, הוצאה לפועל מימוש הזכאות אדם המעוניין לדעת יותר על רישיומט ובפרט איך זה עובד, כלומר, איך לבצע את הפעולות השונות יש לצרף לבקשה: 2 תמונות עדכניות, חזותיות, חדשות בגודל 3

שינוי כתובת מגורים במרשם האוכלוסין (הליך)

יש לצרף לבקשה: תמונה אחת עדכנית, חזותית, חדשה בגודל 3.

10
הוצאת ספח חדש לתעודת זהות (הליך)
שינוי כתובת מגורים במרשם האוכלוסין (הליך)
יש לצרף לבקשה : 2 תמונות עדכניות, חזותיות, חדשות בגודל 3
הוצאת ספח חדש לתעודת זהות (הליך)
רשות השירות הלאומי-אזרחי אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא רשות השירות הלאומי-אזרחי: שם השירות הסבר הערות ומידע נוסף הנפקת אישור ביצוע שירות אזרחי ניתן לבקש אישור רשמי על ביצוע שירות אזרחי עלות השירות — ללא תשלום רשיומט — רשימת שירותים רשות השירות הלאומי-אזרחי 5
הרישומט נותן מענה גם לשירותים ופעולות שכבר לא ניתן לבצע אותן ישירות דרך הגעה לסניפים של משרדי הממשלה, שירותים שהוסרו על מנת להקטין את התורים בהם אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
לאחר שינוי השם במרשם, מומלץ למי ששינה את שמו לפנות לגופים שונים, כגון: בנקים שבהם הוא מנהל חשבון, מוסדות חינוך שהוא לומד בהם וגופים אחרים שעמם יש לו קשר ופרטיו האישיים נמסרו להם לפני שינוי השם, כדי לבדוק אם יש צורך בעדכון השם החדש ברישומיהם כל אדם בישראל, אשר מעוניין לבצע פעולות ולקבל שירותים ככתוב ברשימה בהמשך, זכאי לעשות זאת ישירות דרך הרישיומטים הפזורים ברחבי הארץ מידע בהמשך

רשיומט (עמדת שירותים ממשלתיים)

רשימת השירותים היא הרשימה הכתובה מקודם.

19
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות
אלו הם השירותים הממשלתיים שאפשר לבצע במערכת לפי משרד ממשלתי: 1
הוצאת ספח חדש לתעודת זהות (הליך)
תמונה במדים או ממדפסת ביתית או מאיכות גרועה לא תתקבל ומסמך מזהה דרכון ישראלי חובה אם ישנו
שינוי כתובת מגורים במרשם האוכלוסין (הליך)
השר רשאי לפסול את השם הספציפי שנבחר בלבד ואינו רשאי להתנגד לעצם הבקשה לשינוי השם