שנוי במחלוקת. תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

לאורה יש גם לפרש את פקודת העיריות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981-, להלן: "החוק" , שכותרתו "המועד לתשלום תגמולי הביטוח" קובע: "תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23 א , והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים
כמו כן אין בידינו אפשרות לקבל את הטענה שביטוח האחריות דן בשיפוי בשל חבות כספית של המבוטח ולא בתגמולי ביטוח ועל כן סעיף 27 לחוק אינו חל עליו כל צד מנסה להוכיח שטענתו או דעתו היא הנכונה ולעיתים אף בשימוש בכח

Contentious

ישנן מחלוקות , שנמשכות לאורך שנים או דורות רבים, כמו מחלוקות בנושאי , ו.

23
שנוי במחלוקת translation in French
אכרזה זו קבעה, אפוא, באופן ברור ונחרץ, כי לא ניתן לפעול לגביית חיובי ארנונה שנויים במחלוקת באמצעות הוראות פקודת המסים גביה , ובכך מנעה מן הרשויות המקומיות את האפשרות לפעול באמצעות פקודה זו לשם כך
ויקיפדיה:ערכים במחלוקת
לדוגמה, מקובל בהלכה שבמחלוקות בתוך תקופת האמוראים, הלכה כאחרונים
תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות
רשימה אוטומטית של דפים המכילים את התבנית: בקטגוריה
The dispute involves one of the region's most contentious leaders כל צד מנסה להוכיח שטענתו או דעתו היא הנכונה ולעיתים אף בשימוש בכח
ואולם, בראשית שנת 2000 חוקק שר האוצר אכרזה, מכוח סמכותו על פי הפקודה, ובה קבע כי על גביית ארנונה כללית יחולו הוראות הפקודה דיון בתוקפה של אכרזה זו, שאינו נקי מספיקות, חורג ממסגרת רשימה זו אולם משרדנו מקבל את הטענה לפיה לא ניתן לשלם למבוטח או לצד ג' סכום שאינו שנוי במחלוקת אם המחלוקת אינה על סכום הניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים

שנוי במחלקת

ניתן לכתוב את הפרט השנוי במחלוקת בתור פרמטר בתבנית, לדוגמה- בהוספת {{מחלוקת שם הערך}} יכתב "דיון והצבעה על שם הערך מתקיימים בדף זה.

6
מהפכן, שנוי במחלוקת
עד לאחרונה החזיקו מספר רשויות מקומיות בעמדה, כי היותו של חיוב בדמי ארנונה שנוי במחלוקת אינו עילה לעיכוב הליכי הגבייה המינהליים, וניתן לפעול בהליכים לגבייתו טרם שהוכרעה המחלוקת לגביו
תבנית:מחלוקת
מחלוקות יכולות להתקיים בין שני אנשים, כמו גם בין רב
מילון מורפיקס
© סופק על ידי ONE פלורנטינו פרס רויטרס בקורות חייו העשירים של פלורנטינו פרס ניתן למצוא שורה של פעולות כאיש עסקים, חברות שנסחרות בבורסה, עבודה כמהנדס אזרחי וגם פוליטיקאי לשעבר בספרד וחבר בעיריית מדריד