הוכחת מעוין. הוכחת מקבילית

תרגיל 1 חשבו את זוויות המעוין שאחד מזוויותיו היא 60 אם במרובע זוג צלעות שווה ומקביל אז המרובע הוא מקבילית
ואת הזוויות בעזרת פונקציות טריגונומטריות המורה שלי למתמטיקה טוענת שכן, ניסיתי להסביר לה שזה לא נכון, אך היא אמרה שזה נכון כי סכום זוויות צמודות זה 180 ואז זה משלים לזוויות- אני אמרתי לה שאנחנו עדיין לא יודעים שסכום זוויות צמודות הוא 180, כי זה רק במקבילית ועדיין לא הוכחנו שהמרובע הוא מקבילית… קודם כל תודה רבה על העזרה

הוכחת מעוין

תרגיל 2 במקבילית ABCD מעבירים דרך נקודת מפגש האלכסונים O ישר EF המאונך לאלכסון BD.

30
כיתה ט
הוכחת מעוין מעוין הוא סוג של מקבילית, רק עם יותר תכונות
הוכחת מרובעים
קטע אמצעים במשולש לרוב נלמד ב ט וחוזרים עליו ב י
הוכחת מקבילית
המשפט בעזרתו מוכיחים הוכחות מהסוג הזה הוא "מרובע שבו האלכסונים חוצים זה את זה הוא מקבילית"
האלכסונים של המקבילית המבוקשת הם AC, FE ואם יש 3 כמובן שגם הרביעית משלימה ל 360 מעלות ושווה 90 מעלות, אך אין צורך להוכיח זאת
בכול השאלות הבאות נתון כי המרובע ABCD הוא מקבילית ושאלות בהם בהם צריך להוכיח את הצורה

וקטורים

.

1
וקטורים
לדוגמה: מרובע ABCD הוא מקבילית
הוכחת מקבילית
זה נושא גדול שלא סביר שלמדו בכיתה בלי שאפילו תדעי שלימדו אותו
מעוין
בדפים טרפז, קטע אמצעים במשולש וקטע אמצעים בטרפז יש שאלות קשות יותר