נכס לאומי. עבודה שחורה » ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי

בעקבות רקטת קסאם שפגעה בערב יום שלישי 27 הנה אנחנו יושבים לבטח בירושלים הבנויה, וילדים משחקים ברחובותיה, כבנבואת זכריה
גורמי ביטחון טענו שהמבצע השיג את מטרותיו, אך הזהירו שהתקיפות יחודשו אם יחודש ירי הרקטות בעקבות ההפגזה על שדרות, והביקורת שהוטחה על אוזלת ידה של ה והימנעותה מתגובה משמעותית, ובייחוד לאור הבטחות הדרג המדיני והביטחוני שהיציאה מעזה משנה את כללי המשחק ונותנת זכות ל להגיב באופן חריף על כל התקפת טרור מהרצועה - הוחלט בקבינט הביטחוני להגיב באופן קשה על הירי במטרה להפסיק את הירי בטווח הקצר וליצור שתמנע ירי נוסף בטווח הארוך

עבודה שחורה » ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי

ועודנו לומדים אותו, שואבים ממנו דברי מוסר לצד נבואות נחמה וגאולה, משננים אותו ומאמצים אותו אל ליבנו.

17
בנט: הוא נכס לאומי
הדבר מעלה חשש כי בכוונת קפריסין ושותפותיה להזדרז ולפתח את המאגר המשותף למדינות מבלי שיובטח החלק הישראלי
בנט: הוא נכס לאומי
בזכות שותְפות הגורל והייעוד, שבחסותה אנחנו מקבלים ברצון זה את זה למרות ההבדלים שבינינו
מבצע גשם ראשון
אם יש דבר אחד שעלינו כעַם לזכור ביום עצמאותנו הרי זה: איך הגענו לכאן? מחובתה של המדינה לשמר נכס לאומי זה המשקף אבני דרך בחיי המדינה
השותפות בחזקת ישי הן ׳הזדמנות ישראלית', נאממאקס אויל אנד גז, אדן אנרגיה ו-Petroleum Services Holdings AS כבר ביום שבת תקפו מסוקי צה"ל מטרות מחבלים ב, שכונת ב ו
המאגר הינו המשך גיאולוגי רציף של מאגר אפרודיטה בקפריסין ומהווה חלק אינטגרלי ממאגר זה זאת כאשר היה מצופה שאישור תכנית פיתוח של המאגר המשותף תאושר ע"י שתי המדינות במיוחד כשהמשא ומתן בין המדינות לגבי האחזקות במאגר עדיין לא הושלם וממשלת קפריסין מודעת היטב לטענותיה של ממשלת ישראל בעניין זה

עבודה שחורה » ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי

גם לאחר ששאול נמשח למלכות, הוא עדיין לא זכה לאֵמון רחב מצד העם, והוא המשיך בעבודת השדה.

24
מבצע גשם ראשון
אחדות היא לדעת שאנחנו משפחה אחת
עבודה שחורה » ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי
כיו"ר האדמיה אני מתכנן לקדם מאבק להצלת הסרטייה ועל ראשי המדינה ובעיקר על ראש הממשלה והשרים הנוגעים בדבר לעשות מעשה
עבודה שחורה » ארכיון רשות השידור והסרטייה הם נכס לאומי
הוא הומלך בסוף תקופת השופטים, שבה היו השבטים השונים מפולגים עד כדי מלחמות אחים