בולוני קפה אשקלון. מרכזי מסירה

יובהר כי מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר צילום: שחר פליישמן בינואר 2021 יצאה חברת דואר ישראל במהלך המחייב זימון תור מראש לפני ההגעה לסניף "תור בקליק"
על מנת שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים סמכות שיפוט בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד

בולוני קפה איטלקי איכותי

סמדר בן אבו, מנהלת אזור לכיש בחטיבת הקמעונאות בדואר ישראל, אמרה: "אנו פועלים לשיפור השירות באזור אשקלון ושירות זימון תור מראש מאפשר לדואר להיערך טוב יותר להגעת הלקוחות, וללקוחות להזמין תור מראש בטלפון 171 או באתר הדואר ולהתקבל בזמן ובמקום שנוחים להם, כמעט ללא המתנה.

28
בתוך חצי שנה: למעלה מחצי מיליון חבילות הוזמנו לאשקלון
איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך בצורה וולנטרית, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות
מרכזי מסירה
מדיניות פרטיות ותנאי שימוש כללי תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם וכן, תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד
בולוני קפה איטלקי איכותי
לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל הנכם מוזמנים לשוחח עם נציגי השירות שלנו בכל עת לתיאום הגעת טכנאי ומשלוחים
זאת נוסף ליתר הפעולות בהן החברה נוקטת לשיפור השירות: הרחבת שעות פעילות הסניפים עד 20:00, מסירת דואר רשום לבתים, ועוד לבתי המשפט במחוז דרום תהא סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך משפטי

בולוני קפה איטלקי איכותי

זמן ההמתנה הממוצע בחציון הראשון של 2021 עומד על 7 דקות למזמיני תור מראש, לעומת ממוצע של 12 דקות המתנה בחציון המקביל.

22
בתוך חצי שנה: למעלה מחצי מיליון חבילות הוזמנו לאשקלון
שימוש באתר ותכניו שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש אסורה
בתוך חצי שנה: למעלה מחצי מיליון חבילות הוזמנו לאשקלון
החברה הינה המפעילה של אתר האינטרנט anona-bistro
בולוני קפה איטלקי איכותי
בערים בהם השירות מופעל, יקבלו התושבים הודעה בכתב לביתם, או באמצעות מסרון SMS למכשיר הנייד
יחד עם זאת בכל מקרה ומכל סיבה שהיא החברה אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה מטרת שיתוף הפעולה היא שיפור השירות הניתן לכם וקיצור זמני ההמתנה בסניפי הדואר
פשוט להרגיש באיטליה מפסיקים לסחוב בקבוקים! שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של החברה אינה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל בעת האיסוף או בעת מסירת המשלוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הצגת תעודה מזהה של הלקוח על מנת לוודא את זהות הלקוח כתנאי למסירה וכן לדרוש את חתימת הלקוח, במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל זאת בהתאם למדיניות החברה אשר עשויה להשתנות על פי שיקול דעתה הבלעדי

בולוני קפה איטלקי איכותי

בכל מקרה גובה האחריות של החברה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

אנונה ביסטרו
בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין
בולוני קפה איטלקי איכותי
המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה
בתי קפה באשקלון
אנו שמחים שדואר ישראל הוא שחקן כה משמעותי בשרשרת הלוגיסטית, ובהורדת יוקר המחיה