הוכחת טרפז. קטע אמצעים

מעבירים דרך הקודקוד E קו מקביל לבסיסי הטרפז, אם נצליח להוכיח שהקו הזה הוא תיכון נוכיח לשוק הטרפז אז פתרנו את השאלה בכל מקרה, טרפז, לפי משרד החינוך, הוא מרובע בעל זוג צלעות אחד ויחיד של צלעות מקבילות
צ שוקי הטרפז שווים, זוויות בסיס הטרפז, בסיס הטרפז הוא צלע משותפת מרובע הכולל זוג אחד של צלעות מקבילות הוא טרפז

קטע אמצעים בטרפז

אפשרות שנייה אם שני ישרים נפגשים אז הם לא מקבילים.

4
הוכחת טרפז
פתרון שלב 1: נוכיח כי המרובע FGED הוא טרפז
קטע אמצעים בטרפז
הוכיחו כי הטרפז הוא טרפז שווה שוקיים
הוכחת טרפז
לכן גודל הזוויות האדומה הוא 70
אם מבקשים ממך להוכיח שהמרובע הוא טרפז, רוב הסיכויים ש-2 הצלעות שלו שלא מקבילות נפגשות בהמשך, וכך אתה יכול להוכיח: ישרים שנפגשים לא מקבילים ויש כמה נימוקים לא נכונים
אם מוכיחים שיש זוג זוויות חד צדדיות שסכומן אינו 180, זוויות מתחלפות ולא שוות, זוויות מתאימות ולא שוות אני מצרף קישור מויקיפדיה שים לב שהקישור קצת תומך בהגדרה הראשונה וזה דיי ברור, למרות השורה האחרונה

הוכחת טרפז

תודה על תשומת הלב ובהצלחה.

27
משפט תאלס
וגם למשולשים AOB ו AOD יש גובה משותף
הוכחות טרפז שווה שוקיים
הזווית האדומה והזווית הירוקה הן זוויות צמודות ולכן משלימות ל 180 מעלות
משפט תאלס
נערך לאחרונה על ידי Khaos, 30-06-2019 בשעה 00:36 איך אתה חופף לפי צ
במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס הוא גם תיכון
אלכסוני הטרפז מאונכים זה לזה בשרטוט זה התייחסתי למצב שבו GH אינו מקביל ל- AD

הוכחת טרפז

ה וה שהתפתחו באותה תקופה העמידו במרכז את ה בין בעוד שאצל אוקלידס הם מופיעים בפרק שש כ.

9
הוכחות טרפז שווה שוקיים
יש מחלוקת גדולה אם מרובע בעל זוג צלעות מקבילות הוא טרפז, או רק אם במרובע יש זוג צלעות אחד ויחיד הוא טרפז
הוכחת טרפז
אני מצרף קישור מויקיפדיה שים לב שהקישור קצת תומך בהגדרה הראשונה וזה דיי ברור, למרות השורה האחרונה
הוכחת טרפז