דגנרט פירוש. שוואנץ

שולמית מתארת את הימים האחרונים שלפני השחרור
ואנחנו ידענו זאת כמוהו ואמרנו: אף על פי כן! והרביזיוניזם אשר בתקופתו הראשונה רצה להגיע לשלטון בציונות בדמגוגיה פוליטית ובניצול כל משגה וכשלון של ההנהגה הפוליטית בתנועה — הפך את טעמו ונאחז בתקופתו השניה בשיסוי נגד הפועלים ובהפחת המשטמה המעמדית כאמצעי יותר מהיר ויותר בטוח לרכז סביבו את הציונות הבעל־ביתית, למען תשיג בעזרת הבעל־בית את הדיקטטורה המבוקשת בציונות

מכונת קריאה

.

1
החלת ריבונות
נניח שבתוך שבועיים שלושה התחלואה לא תרד ויוחלט על סגר
News1
איכון סלולרי — איכון הוא פעולה לקביעת מיקומו של עצם מסוים
יהודה עציון
אכן, אמת היא, שאין הרוח האנושית נכנעת לא לשנים ולא למחסור
הן אינן מודות בכך בפה מלא, אך הן מתחילות להבין איזה בזבוז של יותר משבעים שנה הן גזרו על עצמן בכך שהפכו את עצמן בנות ערובה לאינטרס הפלשתינאי ולחזון של מחיקת ישראל מהמפה אולי לא תשפילו את מי ששומר עליכם בלילה? הקצין דיווח על כך למפקח על החיפוש
אולם לרעיון הזה שורשים קדומים יותר אין חזית בלי ציוד אולם בינתים חל שינוי במערכות, בין החזית ובין העורף נעשה קרע

ניוון מקולרי

כתבי העת הגרמניים מפרסמים תצלומים של ילדים רוסים, נערים בני שלוש עשרה-ארבע עשרה, שנפלו בשבי.

5
ביולוגיה של התא
באחד הימים הראשונים לאחר שחרורה של קובנה נקשתי על דלתה של הרופאה
דרכינו בציונות / דוד בן־גוריון
טרגדיות לרוב: יש והבעל היה בעיר ובשובו כבר לא מצא לא את אשתו ולא את ארבעת ילדיו! יש ואני מהרהרת: האם לא נטרפה עליהם דעתם, על האדונים הגרמנים? בלוק — כינוי להפיכת גוש הימין — הליכוד והמפלגות הדתיות והחרדיות — ליחידה אחת בתהליכים הקואליציוניים, לאחר הבחירות לכנסת ה-22
מכונת קריאה
התנועה הציונית לקחה על עצמה בנין ממלכתי — מבלי היות ברשותה מכשירים ממלכתיים