ישראל לומדת. תנאי השימוש

משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש באתר באופן אישי בלבד, למטרות חינוך, לימודים וביצוע תפקידם במגזר החינוך תנאי שימוש יישומי Office 4
מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע ולתכנים באתר בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצדדים שלישיים לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם תכנים אלה אינם מתפרסמים מטעמה של החברה והחברה אינה אחראית לאמינותם, דיוקם או חוקיותם והיא אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם

שאלות נפוצות

החברת מספקת את האתר וכן כל רישיון, מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר, מסופקים על ידי החברה במצבם כפי שהם AS IS , בלי שום הצהרה או התחייבות מצד החברה.

24
שאלות נפוצות
האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום
שאלות נפוצות
שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש
שאלות נפוצות
הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון
תנאי השימוש נועדו להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש אשר יעשה שימוש באתר תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד
החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר האתר מאפשר למשתמשים לקבל שירותים בשני רבדים עיקריים: 3

תנאי השימוש

אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם.

28
תנאי השימוש
לתשומת לב משתמשים באתר שהינם קטינים — הוראות אלה חלות גם עליכם והיותכם קטינים אינו מסיר מכם אחריות על פי חוק לנזק שייגרם עקב הפרתכם את תנאים אלה
תנאי השימוש
החברה אינה שולטת על אתרים אלה והיא אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם
שאלות נפוצות
מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת