מילות קישור תרגול. מילות קישור exercise

דוגמאות למילות קישור מסוג תנאי: אם, במקרה ש

טבלת מילות קישור בעברית

.

11
מילות קישור תרגול worksheet
טבלת מילות קישור בעברית
מילות קישור תרגול worksheet
מילים אלו יופיעו כאשר חלקו האחד של המשפט סותר ציפיות שמעורר חלקו האחר: למרות זאת, עם זאת, על אף, אף על פי ש
כאשר חלקו האחד של המשפט מותנה בקיום חלקו האחר, או מסביר איזה תנאי לא קרה ולכן לא התרחש חלקו האחר

מילות קישור exercise

כתוצאה מכך, הם עזבו את המחאה כאשר היא התפתחה לאירוע אלים.

24
מילות קישור exercise
טבלת מילות קישור בעברית
שימו לב: "האקדמיה ללשון העברית טרם פסקה בדבר מילת הקישור "בגלל ש
טבלת מילות קישור בעברית
משפט לדוגמה: מארגני המחאה הביעו את התנגדותם לאלימות