מוקד מילואים. אופן הגשת התביעה

הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום מל"ח כדי למנוע חובות מיותרים, מי ששכרו כשכיר או כעצמאי או משניהם נמוך מתגמול המינימום, 199
כמו כן הוא הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי כל מבוטח ומעסיק מקבלים מהביטוח הלאומי הודעות על סכום התגמול ששולם

אופן הגשת התביעה

למידע על תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה.

5
מילואים
אופן הגשת התביעה
מי שלא מעוניין לחכות עד שמעסיקו יגיש תביעה לביטוח הלאומי, יציין בטופס התביעה, בעמוד מספר 2, שהוא מסכים שבשלב זה ישולם לו התגמול על בסיס הכנסותיו כעצמאי, ללא השלמה למינימום התגמול, ועם קבלת תביעת המעסיק העיקרי, יחושב לו התגמול הכולל מחדש
אופן הגשת התביעה

מילואים

.

20
מילואים
מילואים
אופן הגשת התביעה

מילואים

.

23
מילואים
אופן הגשת התביעה
מילואים