במבט חדש לכיתה ה. מידע למורה

הערכה: התלמיד יסכם אודות חשיבותה של מערכת הנשימה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה התלמידים יפעילו אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: שאילת שאלות, זיהוי רכיבים וקשרים, העלאת השערות, ייצוג ידע, והסקת מסקנות
ידע: התלמיד יזהה את מסלול החמצן במערכת הנשימה יישום: התלמיד יכין דגם אודות פעולתה של מערכת הנשימה

מידע למורה

יחידה זו פותחה על פי שלבי הטקסונומיה של בלום ומעודדת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

28
מידע למורה
בהתאם לתוצאות משימת הסיכום ניתן לקבל החלטה על לימוד חוזר של אותו נושא
מידע למורה
הבנה: התלמיד ישייך את האיבר למיקומו במערכת הנשימה
מידע למורה
סינטזה: התלמיד יסדר מחדש את מערכת הנשימה הבנה וידע: התלמיד יסביר את תפקידו של כל איבר במערכת הנשימה
אנליזה: התלמיד ימיין את האיברים השייכים לערכת הנשימה הכניסה המיטבית ליחידה הנה דרך הגוגל כרום

מידע למורה

.

23
מידע למורה
מידע למורה
מידע למורה