ויתור סודיות רפואית. טפסים לדוגמא: ייפוי כוח מתמשך • מעודכן ל

אבל הבעיה רחבה יותר, כי פעמים רבות אנשים שופטים אנשים אחרים על בסיס מידע חסר בגדול, לאחרונה החלה מגמה של , מתוך הבנה כי הויתור אינו רלוונטי בדרך הכלל לצורך העבודה
אפשר להגיש תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, להגיש תלונה לגוף המטפל בתלונות של שאליה הוא משתייך, או להתלונן בפני הגוף האחראי לפניות הציבור של בית החולים ואסור גם למעסיק לבקש ממך זאת

שאל את הפסיכיאטר: על ויתור סודיות

נושא מאד רגיש שמטריד רבים שפונים אל הרופא שלהם בכלל, ובמיוחד בתחום הפסיכיאטריה הוא נושא ויתור הסודיות.

25
טפסים לדוגמא: ייפוי כוח מתמשך • מעודכן ל
בגילי ועם הקוח המקצועי שלי יהיה לי קושי במציאת עבודה ולכן ההתלבטות כפולה
שאל את הפסיכיאטר: על ויתור סודיות
כל מנת להתייחס להבטים החוקיים, ביקשתי את תגובת עו"ד
טופס ויתור על סודיות רפואית
קוראים לזה סודיות רפואית והיא נועדה לשמור על פרטיות המטופל, ולאפשר החלפת מידע בטוחה
כי ידוע לי שבכול עבודה היום מבקשים הצהרת בריאות , לרוב המפעלים שהייתי עובד בהם הם מייצרים חלקים לתעשיות ביטחוניות כמו רפאל ומשרד הביטחון , האם זה עלול לפגוע לי בקבלה לעבודות בעתיד? אבל אני לא מעוניין לתת ויתור על סודיות רפואית כוללת וגורפת במיוחד שזה לא הובא לידיעתי אלא רק לאחר שחתמתי על החוזה אבל, בשלב ראיון העבודה אפשר לסרב
בכל מקרה, אני מניח שהמעסיק וכל העולם ואשתו מסוגל להוציא את כל המידע בנוגע לגיליון הרפואי שלך דבר שלא מומלץ לעשות לא משנה אם אתה כן בעל פטור 21 או לא לדידי, לא שמעתי אף פעם על דבר כזה שמעסיק במקום עבודה לגיטימי מבקש ויתור על סודיות רפואית במקום להתחשב בכישוריך ורמת השכלתך כמו גם מקצועיותך אם וכאשר ימנה בעתיד בית המשפט אפוטרופוס על מי שנתן את ההנחיות המקדימות

טפסים לדוגמא: ייפוי כוח מתמשך • מעודכן ל

כאמור, זו בעיה שיש לה הבטים חוקיים, חברתיים ואתיים.

18
טפסים לדוגמא: ייפוי כוח מתמשך • מעודכן ל
לדוגמא, כאשר איש צוות רפואי חושש שפגיעה בבריאותו הנפשית או הפיזית של קטין נפגעה כתוצאה מהזנחה או חוסר יכולת השגחה על הקטין מצד מי שאחראי עליו, חובה עליו לדווח על כך לפקידת סעד
ויתור סודיות רפואית
לדוגמא, במצב שרופא יכול למסור מידע לגבי מצבו הבריאותי של מטופל באופן חופשי למעסיק שלו, המטופל יחשוש לדבר בגילוי לב על בעיותיו, משום שהוא יחשוש שהמידע ידלוף למעסיקו והוא ייפגע כתוצאה מכך
רשלנות רפואית
נודע לי כי היום מעסיקים רבים מבקשים ממועמד לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית כתנאי קבלה לעבודה או טופס פרופיל רפואי עי רופא משפחה שממילא חשוף לתיק רופא פסיכי' בקופה האם התופעה מוכרת לך? אלא רק יעברו בדיקות וזהו מקסימום…
אתה סתם מלחיץ את עצמך, זה ממש לא משהו שעולה לעיתים קרובות ובמקרה של הגשת בקשה לקבלת קצבה או הטבה ממוסדות ממשלתיים, כמו או הרשות לזכויות ניצולי השואה, המטופל מתבקש להצהיר על ויתור על סודיות בפני הגוף שבוחן את הבקשה והזכאות
במקרים מסוימים שבהם נדרשת הפרת סודיות רפואית לטובת החולה, כמו בשל מתן טיפולים רפואיים, הערכות זכאות לקצבאות, מתן הטבות ופיצויים, יש לבקש את הסכמתו של המטופל טרם מסירת המידע מעסיק שעושה דבר כזה עובר על כל כך הרבה חוקים שזה מגוחך

ויתור סודיות רפואית

זאת, משום שאם המידע שנמסר לגבי החולה או על ידי החולה אינו סודי, ישנה אפשרות סבירה שהחולה יחשוש לחשוף את הבעיות המטרידות אותו, והדבר יפגע באיכות הטיפול הרפואי של המטופל.

4
ויתור סודיות רפואית
מה לדעתכם התדירות שמבקשים לחתום על טופס כזה? תקנות ייפוי כוח מתמשך הן פרי חקיקה מהפכנית ב תיקון מס' 18 , התשע"ו, שנכנסה לתוקף באפריל 2017
טופס ויתור על סודיות רפואית לדוגמה
הנכה יתבייש לתבוע, כיוון שאז הנכות שלו תתפרסם ברבים, והרי הוא מתבייש בנכותו
טפסים לדוגמא: ייפוי כוח מתמשך • מעודכן ל
או בכל מקרה אחר שבו ועדת האתיקה אישרה את מסירת המידע, לאחר שנקבע כי מסירתו חיונית להגנה על בריאות הציבור