נשר אמריקאי. נשר

בסיס צווארו של הנשר עטוי צווארון לבן, המורכב מ קשיחות בנוסף לכך, הנשר מסוגל לאכול רקוב המכיל וחיידקי מבלי שייגרם נזק ל
תפוצה בעולם: מדרום דרך ו, ב ועד מרכז בצעירותו, ראשו וצווארו של הנשר עטויים פלומה לבנבנה

מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03

הוא דוגר ולן במושבות במצוקים גבוהים.

28
מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03
יש הטוענים שהמקור לשמו של הנשר הוא מן השורש נ
נשר אמריקאי לצביעה
בבגרותו, ראשו מקריח ופלומת צווארו נושרת
נשר
תפוצה בארץ: ריכוזים של נשרים מקננים ב, ב, ב, ב וב : עוף זה נמצא באזורים הרריים בעלי מצוקים
אחד מהנשרים הרחיק עד ונתפס החי-בר שחרר את הבוגרים עם צמיד מעקב לוויני על רגליהם לשם חקר יכולת ההסתגלות והנדידה שלהם
הנשר יכול לראות למרחק של 45 מטרים בקירוב חפץ בגודל של סנטימטר אחד בלבד זהו מספר הנמוך בעשרות לעומת שנים קודמות

נשר אמריקאי לצביעה

לנשר יש המסוגל להתרחב במידה רבה.

20
מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03
בעבר הייתה אוכלוסיית הנשרים ב גדולה בהרבה מאשר כיום
מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03
הנשר הוא אחד העופות הדורסים הגדולים בטבע
נשר
הרעלות בקר הנובעות מסיבות שונות, מתגלגלות אל פתחו של הנשר ופוגעות בו
באנגלית הוא מכונה Griffon Vulture, ובערבית הוא קרוי "ניסר" نسر ב-1973 בישיבה 115 של הוחלט ליישב את הסוגיה בין נשר לעיט באופן סופי
משתייכים למשפחת ה ומצויים ב, ב, ב וב הבלבול בין שני אלו עתיק יומין, וכבר ב העירו, שהזיהוי של נשר עם "אייגלא" כך בתעתוק לעברית הוא שגוי, שהרי בתלמוד נאמר שלנשר אין "אצבע יתירה" אצבע אחורית בעוד ל"אייגלא" יש אצבע כזו

מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03

עם זאת הנשר עשוי גם לצום ללא כל נזק לגופו, במשך 5—6 ימים.

מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03
אוכלוסיית מין זה הצטמצמה עקב שלל גורמים, ביניהם: , , , הידלדלות מקורות מזון והפרעה באתרי
מטבע: 50 Dollars (Eagle flying over sunrise) (ארצות הברית) (F03
יש להבדיל בין הנשר Gyps , שהוא , לבין ה שהוא Aquila
נשר אמריקאי לצביעה
ב , הנשר אף מוכתר ל"מלך העופות"