על התורה. TurShulchanArukh

בעבר כמעט לא היה מקום לנשים שרצו לעסוק בלימודי תלמוד והלכה במסגרת דתית, משום ששערי ה נעולים בפניהן טקס הוא מן הטקסים המרכזיים ביהדות
מעמ' 88 - על נ"ך מעמ' 147 - דרשות והספדים

מנוקד על המקרא

כיום, ברוב החוגים הדתיים הדבר נחשב ללגיטימי, ובחוגים מסוימים אף מובן מאליו.

20
לקט פרשנים על מהות התורה
התורה כלולה בכתבי הקודש הנוצריים
מנוקד על המקרא
באסלאם, לפי וה, התורה היא הספר הראשון שניתן ל ב, וכלל את מצוותיו של האל, אך הטקסט המקורי שניתן נתעוות עם השנים בידי היהודים
הירש
מעמ' 175 - על נ"ך
החיוב המינימלי הוא קביעת זמן ללימוד ביום ובלילה 'קביעת עתים לתורה' , אולם קיום מצווה זו כראוי, כולל ניצול כל רגע פנוי ללימוד תורה ללא על פי המסורת היהודית התורה כמו שאר המקרא מחולקת לסעיפים הנקראים ""
מעמ' 261 - על מועדים מעמ' 153 - על אגדות התלמוד

הירש

התורה נקבעה במרכז שאיפותיה ומאוייה הכמוסים והגלויים של האומה בגלותה.

הירש
מעמ'155 - הערות על אור החיים על בראשית
TurShulchanArukh
התורה קדמה לעולם, היא האידיאה העליונה ונפשו החיה של העולם
מנוקד על המקרא
מעמ' 90 - על מועדים