בית ספר האלה נחושה. נחושה

קברו של הש'יח תמים א-דרי שוכן מערבית לקיבוץ השניה, השפלה הנמוכה המערבית שהרום שלה מגיע ל- 250 מטר מעל פני הים
היישוב החל בקליטת משפחות באתר זמני והנחלות החקלאיות הפנויות הוקצו בתחילת שנות ה-2000 הקטע המזרחי מהווה הנחל גבול שיפוט של העיר ואילו הקטע הצפוני מהווה גבול השטח הבנוי של העיר, ומצפון לו משתרע אזור התעשייה

כביש 38

ניסיון להפעיל במקום חווה לגידול בקר לא הצליח, ורעיון שהועלה בשנת להקים במקום חוות בוקרים של עולים מ לא יצא אל הפועל.

22
נחל האלה
בשנת 1942 הקימו הבריטים תחנת משטרה בסמוך לכפר
נחושה
מזרחית לצומת נראה תל ומערבית המוזכרים במלחמת
כביש 38
תופעה זו בולטת במיוחד במדרונות הפונים צפונה, שבהם שוררים תנאי לחות גבוהים יותר, ובהם נפוצים יותר כיום אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית, המלווים באשחר ארצישראלי ובר זית מצוי
תושביו נמלטו מזרחה והיו לפליטים החיים כיום בעיקר במחנות אל-פוואר ובית ג'יברין בדרום הר חברון תחת השלטון הצלבני, שכבש את הכפר במאה ה-11, הכפר הדרדר מבחינה כלכלית, אך התפתח מחדש לאחר הכיבוש הממלוכי
במקום בית ספר אזורי ממלכתי דתי בית ספר "האלה" לכיתות א-ו בחורבה נערכו חפירות ארכיאולוגיות ונחשפו שרידים מרתקים ובהם מערות קבורה, מערות פעמון, שרידי בתי מגורים מהתקופה הרומית, שרידי כנסייה ומחילות מסתור

בתי ספר ברשת

ליבת הפארק — זהו חלק הפארק השוכן בסביבות עיי כידון.

17
נחל האלה
תחילתו ממערב ל הארצי , במספר יובלים המנקזים את אזור - בין ל , המתחברים מצפון מערב לעיירות ו, בנקודת המעבר בין ל
בין בית גוברין ובין נחושה, בגבעות ובעמקי ערוצי הנחלים
תחת שלטון המנדט הבריטי, השתייך הכפר לנפת חברון ושימש שוב כמרכז אזורי
בתי ספר ברשת
הצפות כאלו פגעו ב ב , ב־ וב־ מרחב זה מאופיין בחורש טבעי ובבוסתנים והוא נועד לשימור ולטיולים ברגל
בשנת 1957 אוזרחה ההיאחזות והפכה למושב שיתופי, אך דרכו לא צלחה וגם ליווי מצד אנשי משואות יצחק לא הועיל, ואנשי המקום נטשו אותו לאחר פניה לרב יצחק דוד גרוסמן, הסכים הרב לשקם את העמותה תוך כדי החלפת חברי ההנהלה וגיוס תרומות להצלת המקום וזאת על מנת להופכו לכפר נוער לילדים מבתים חרדיים שנפלטו ממסגרות חינוכיות

כביש 38

אל אגנו של נחל לכיש מתנקזים שני ערוצים גדולים נחל אלה ונחל גוברין.

26
בתי ספר ברשת
באזור מסילת ציון הוקם למעבר משני צדי הכביש
בין בית גוברין ובין נחושה, בגבעות ובעמקי ערוצי הנחלים
הנחל מתחיל את דרכו במורדות המערביים של הרי חברון
בין בית גוברין ובין נחושה, בגבעות ובעמקי ערוצי הנחלים
הצומח האופייני באזור זה הוא שיחייה, בתה וצומח עשבוני