זמני היום בני ברק. זמני היום

בדברים מיוחדים העלה על נס את פועלו של מ"מ רה"ע הרב חנוך זייברט שבשנות כהונתו השקיע מאמצים כבירים בתכנון השכונה, לצד צוות העשייה הפועל לבניינה, בהם החברה הכלכלית ואגפי ההנדסה והתשתיות הזוכים היום להניח נדבך משמעותי לשכונה לתפארת", סיים הרב רובינשטיין זה שנים שנעשית המלאכה שלב אחר שלב, אולם עתה זוכה העיר שעל ידי המחשבה המקצועית הינה גם ערוכה ומוכנה לכל ימי חג ומועד כעיר של תורה"
לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום אפשר לצפות כאן בכל זמני היום הרלוונטים, סוף זמן תפילה, זמן טלית ותפילין, שקיעה, זמני שקיעה, הנץ החמה וזמני סוף קריאת שמע וסוף זמן תפילה, החל מעלות השחר, זמן טלית ותפילין, שקיעה וצאת הכוכבים בכל יום ובכל מקום שעת הזריחה, העננים בשמיים ופני השטח הם רק חלק מהגורמים המשפיעים על יופיין של השקיעה או הזריחה, … זמני היום בני ברק דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת

זמני היום

לראשונה בעיר מוקמת התשתית האזורית ע"פ היגיון הנדסי צרוף, דהיינו תשתיות תת קרקעיות תחילה ואח"כ כבישים ומדרכות ורק לאחר מכן שלב האיכלוס למגורים.

15
'קו החוזקות'
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין תיאר את היותו של יום זה נקודת ציון היסטורית עבור העיר
בלי מימון: מאגר מים חדש לבני ברק
צלניק פירט בחן ובטוב טעם עם נתונים כמותיים מדוייקים את צרכי אספקת המים ואתגריה הייחודיים של בני ברק שאינם דומים לערים אחרות
זמני היום
אי לכך יש להתחשב בתנאי הסביבה
הדבר פרס לו כנפיים ועיריות רבות וכן ארגונים שונים העתיקו את המיזם הייחודי למחלקות וערים נוספות יחד קבלת ידע מקצועי מאנשי התוכן של חברת התקשורת 'ימות המשיח' שכאמור יחד עם התוכנית 360 בעיריית בני ברק היו החלוצים בתחום כשהם מעניקים כלים להתמודדות הקשה בכל תקופת משבר הקורונה בנוסף בשלוחה מיוחדת שהוקמה בקו ניתן יהיה להאזין למעמדי 'צידה לדרך' שהתקיימו בתאריכים: ט"ו תמוז, כ"ז תמוז וב' אב
נציגי רשות המים — מר דני לקר מנהל אגף ביטחון וסייבר, מר אריאל חגבי והמהנדס המלווה של התאגיד ליאור אגאי המאגר הוא הגדול ביותר בגוש דן ומהגדולים בישראל ויזניק את מצוינות משק המים העירוני לכדי יכולת ניהול עצמאי וסגור של אספקת מים בעיתות חירום ח"ו למשך מספר ימים רצופים בנוסף לשיפור תצרוכת המים ברמה הגבוהה ביותר לתושבי צפון העיר ולעיר כולה

לוח זמני היום

המאגר החדש ממוקם סמוך לתוואי דרך אם המושבות ומשתרע על שטח של 5 דונמים ויתנשא לגובה של 10 מטרים עם נפח אגירה של 18,000 קוב.

29
שקיעה
לוח שנה עברי לוח שנה עברי לועזי
'קו החוזקות'
הקמת המאגר החדש מהווה את יריית הפינה לשכונת המגורים החדשה ההולכת ומוקמת באזור, כאשר סביב למאגר כבר נחפרים לעומק מערכות תת קרקעיות של רשתות להולכת המים וסילוק הביוב כאשר ניצבים אתגרים הנדסייים מורכבים ובין היתר הנחת קווי מים בעומק של 16 מטר עומק מתחת לקווי מסילת הברזל במתחם
זמני היום
המעמד שנערך באתר העבודות ההומה פעילות, נפתח בדברים נרגשים שנשא מנכ"ל תאגיד "מי ברק" דוד צלניק המנצח על פעילות התאגיד בנחישות ובמקצועיות רבה