פסגה בית שמש. נהלים בהשתלמויות

העבודה תכלול דף שער עם נושא העבודה, שם ההשתלמות, שם המרצה, שם מגיש העבודה, מס' ת מפגש למידה סינכרוני הוא מפגש למידה בו המרצה והלומדים לומדים באותו יום ובאותה שעה מול המחשב
באחריות המשתלם בכל מפגש, לחתום על דף הנוכחות המועבר עם סיום ההשתלמות, מרכז הפסג"ה ישלח את יומן ההשתלמות למשרד החינוך להמשך טיפול

נהלים בהשתלמויות

הצטרפות מאוחרת להשתלמות חופשת לידה- למעט 14 יום לאחר תאריך הלידה, ימי מחלה, מילואים, שמירת הריון, סיבות אישיות וכן היעדרות עקב פעילות בית ספרית אסיפות הורים, טיולים, ישיבות — כל אלה מהווים חלק מ- 20% ההיעדרות המותרת בהשתלמות — נא לדאוג לאישורים מתאימים אותם יש לצרף ליומן ההשתלמות לפני שליחתו למשרד החינוך.

25
beit
בכל תאריך יעלה המרצה את מטלת המפגש לסביבת הלמידה הוירטואלית המלווה את ההשתלמות
נהלים בהשתלמויות
באחריות המשתלם לבדוק את תאריכי המפגשים בכל ההשתלמויות בהן הוא רשום ולוודא שאין מפגשים חופפים ביניהן
beit
בהשתלמות בה כל מפגש הוא בן 4 שעות ניתן להיעדר מקסימום מפגש אחד
בעת ההרשמה להשתלמויות אנא העבירו את תאריכי המפגשים אליכם ליומן בהמשך כל משתלם יקבל ממשרד החינוך, אישור המעיד על השתתפותו בהשתלמות וכן את ציון העבודה שהגיש
לכניסה לשיעורים הסינכרוניים או לצפייה בהקלטת השיעור יש להיכנס לקישור שיישלח אליכם במייל על ידי המרצה שימו לב, יש להיכנס כחצי שעה לפני תחילת השיעור על מנת לבדוק שכל המערכות עובדות

beit

משתלם שלא נכח ב- 80% משעות ההשתלמות, לא יהיה זכאי לגמול גם אם הגיש עבודה.

23
beit
באחריותכם להגיע למפגשים המצוינים בהתאם לפרסום באתר הפסג"ה
beit
את העבודה יש להגיש באופן דיגיטלי למוביל ההשתלמות בתאריך שנקבע לא יאוחר משבוע מיום סיום ההשתלמות
נהלים בהשתלמויות
מפגשים וירטואלים יתקיימו על פי התאריכים המפורסמים