גיאומטריה כיתה ג. מצולעים

השוואת זוויות זוויות בחלל הרכבת צורות גאומטריות - טנגרם ליצן המשולשים סוגי משולשים, משחק זיכרון הרכבת צורות גאומטריות - טנגרם שעון אנלוגי - דיגיטלי התאימו שעונים א התאימו שעונים ב התאימו שעונים ג התאימו שעונים ד משחק זיכרון: השעון משחק התאמה: שעונים א משחק התאמה: שעונים ב משחק התאמה: שעונים ג מכוונים מחוגים קוראים ורושמים את השעה איפה יש יותר מים? במהלך ארבעת השיעורים עוסקים בנוסף לחקר התכונות גם במדידת היקפים, מדידת שטחים ובמשימות הדורשות פירוק והרכבה The Center for Educational Technology האתר נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Chrome גרסה ראשית אחרונה ו-Edge גרסה 42 ומעלה
ובדפים חיצוניים יש לנהוג לפי התנאים המופיעים בדפים עצמם בתי הספר מוזמנים לבחור ביחידות ההערכה מתוך מגוון כלי ההערכה המוצעים ואין חובה להשתמש בכלים אלה

יחידות הערכה במתמטיקה לכיתה ג' ממלכתי

בנוסף הכנו דפים לפעילות העשרה בתחומים של מדע, אומנות, בישול וערכים.

9
ה.ש.ב.ח.ה
כל יחידת הערכה מתמקדת בנושא לימוד וכוללת מספר שאלות המייצגות את התוכן שהיה אמור להילמד בנושא זה עד לנקודת זמן מרכזית בשנת הלימודים מקבץ היחידות הראשון מותאם לשימוש לקראת סוף השליש הראשון של שנת הלימודים, והמקבץ השני מותאם לקראת סוף השליש השני
ה.ש.ב.ח.ה
בכדי לסייע למורים למפות את הידע של התלמידים, לעמוד על פערים בין הרצוי למצוי ולתכנן את המשך ההוראה, ראמ"ה, בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה בבתי הספר היסודיים, בנתה יחידות הערכה קטנות
יחידות הערכה במתמטיקה לכיתה ג' ממלכתי
חוקרים את המאפיינים של שני המצולעים, מתייחסים לתכונות כמו שוויון צלעות, שוויון זוויות, מקבילות וסימטרייה וכן לייחסי ההכלה: ריבוע הוא מלבן ומלבן אינו בהכרח ריבוע
Your browser is no longer supported by the system מדידות זמן— יחידות זמן שונות כגון ימים, שעות, דקות, שניות
Windows 10 or newer Windows 7 or newer Technical support: sunday to thursday between 8am and 8:30pm, and friday between 8am and 1pm GMT+2 +972-3-6200622 or يتم دعم الموقع على المتصفحات Chrome نسخة الإصدار الأخير و Edge نسخة الإصدار 42 وما فوق מומלץ להשתמש ביחידות ההערכה הקטנות כתחליף למבחן ארוך כדוגמת מבחן מחצית

The Center for Educational Technology

מדידות נפח — השוואה ומדידת נפחים של גופים.

29
יחידות הערכה במתמטיקה לכיתה ג' ממלכתי
يجب استخدام متصفح آخر أو ترقية المتصفح الخاص بك للدخول إلى الموقع
הנדסה כיתה ג'
מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה
מצולעים
ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים