כוכבים בשמיים. קבוצת כוכבים

איגוד מספר כוכבים בקבוצה אחת אינו אלא אחיזת עיניים, שכן במרחב החלל הם יכולים להיות רחוקים עד מאד זה מזה, וחסרי כל קשר ביניהם האותיות מבוססות על סדר הגילוי ולא על מיקומו של כוכב הלכת במערכת
עוד בזכות קרבתם אלינו גם תנועתם בשמיים ניתנת להבחנה בדרך כלל במרווחים של שבועות אחדים תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נח, עמוד ב — דף נט, עמוד א

קבוצת כוכבים

מאוחר יותר נוספו להן עוד קבוצות, הן כדי למלא את החללים הריקים ברשימה של תלמי היוונים התייחסו לשמים כמורכבים מקבוצות כוכבים וביניהן קיימים מרווחים , והן כדי להשלים את קבוצות הכוכבים בשמי הדרום, לאחר שנראו לראשונה על ידי ה.

17
כיפת השמיים
על רוב אלו שלא שרדו בחלוקה המודרנית של , ניתן לקרוא בערך
קבוצת כוכבים
אותם קדומים, ובעיקר היוונים והערבים, חילקו לנו את הכוכבים לכ-80 קבוצות כוכבים מוכרות
כוכבים בשמיים
המשיכו התלמידים להסביר את הסיבה שקבוצת הכוכבים בזנב הטלה עוקבת אחר הכוכבים של כִימָה, משום שהיא מבקשת בחזרה את שני הכוכבים שניטלו ממנה וניתנו לכִימָה
חורים שחורים רבים גוזרים את שמם ממיקומם על פני הרקיע עם קידומת של המכשיר או הסוקר השמיימי שגילה אותם המונח "כוכב בהיר" מפנה לכאן
כך למשל שואל החכם שמואל: מדוע הכתובים שינו את סדר הכוכבים בכתיבתם? חורים שחורים אחרים מקוטלגים לפי שלהם וסדר גילויים בדומה לשאר כוכבי הלכת הננסיים ולגופים קטנים אחרים במערכת השמש הוסף לפני שמו, כך ששמו המלא היה ל-"134340 פלוטו"

שמות גרמי שמיים

זה אמנם לא הרבה, אבל מספיק מידע עבור הצופה המתחיל.

כיפת השמיים
לאחר זמן מה, כאשר קיומו של הירח שהתגלה אינו מוטל בספק ומסלולו מחושב, נבחר שם קבוע, שמחליף את קוד הזיהוי הזמני
קבוצת כוכבים
אף על פי שהצורות השונות הן חסרות משמעות מדעית, הן תועלתיות בקביעת נקודות ציון שמיימיות עבור בני האדם, כולל אסטרונומים
כיפת השמיים
לפיכך, מספר כוכבים האלה הוא בערך מספר הכוכבים שהיו יכולים לקבל שמות על ידי תרבויות קדומות